Szkolenia dla właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw.

Organizujemy zarówno zamknięte szkolenia, przygotowane specjalnie dla konkretnych organizacji oraz szkolenia otwarte – dostępne dla każdego. Specjalizujemy się w szkoleniach dla właścicieli i pracowników mikro i małych firm

Realizujemy zarówno szkolenia w formie tradycyjnej jak i zdalnej. Dzięki realizacji projektu dofinansowangeo Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubelskiego, możemy zorganizować interaktywne szkolenia on-line  (webcasty, webinary). Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Akademia NPF

 Dzięki członkowstwu w Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy (oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą) mogą ubiegać się o dofinansowania nie tyko z funduszy krajowych ale również Wspólnotowych. Do dyspozycji mamy kilkanaście programów pomocowych w ramach których pozyskujemy dofinansowanie nawet 100% poniesionych kosztów nawet do kwoty 4 mln złotych.

Czytaj więcej...

Psychologia sprzedaży

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym, jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem”.
[John D. Rockefeller

Wszyscy jesteśmy sprzedawcami Umiejętność sprzedaży jest przydatna nie tylko „zawodowym handlowcom”. Każdy z nas niemal każdego dnia „coś sprzedaje”.

Czytaj więcej...

Komunikacja interpersonalna i wywieranie wpływu

Komunikacja jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki.

Czytaj więcej...

Negocjacje

Szkolenie z negocjacji, oparte jest na Harvardzkim Projekcie Negocjacyjnym – przełomowym projekcie badawczym, prowadzonym na uniwersytecie Harvarda dotyczącym procesu negocjacyjnego. Z wyników tego projektu, korzystają najwięksi negocjatorzy zarówno w firmach jak i przy konfliktach zbrojnych czy negocjacjach z przestępcami.

Czytaj więcej...

Coaching operacyjny dla managerów

Z badań wynika, że aż 85% menedżerów zapytana o to, czy mieli doświadczenie z coachingiem odpowiedziało nie lub bardzo rzadko. Kiedy zaś odpowiadali twierdząco, uznawali coaching za nieprzyjemne doświadczenie. To jasno wskazuje na fakt, że sama idea jak i metoda coachingu jest obca większości menadżerów.

Czytaj więcej...

Zarządzanie

Zgodnie z jedną z najstarszych i najbardziej uniwersalnych definicji ZARZĄDZANIE to „sztuka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów”.

Każda organizacja podmiot ma do realizacji określone cele, misję do spełnienia. W ramach tego procesu, podmioty zarządzające (kierownicy, dyrektorzy, właściciciele formułują zadania (co jest do zrobienia) oraz określają wartości docelowe (ang. targets), czyli wyniki, jakie należy osiągnąć.

Czytaj więcej...