Szkolenia dla właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw.

Organizujemy zarówno zamknięte szkolenia, przygotowane specjalnie dla konkretnych organizacji oraz szkolenia otwarte – dostępne dla każdego. Specjalizujemy się w szkoleniach dla właścicieli i pracowników mikro i małych firm

Realizujemy zarówno szkolenia w formie tradycyjnej jak i zdalnej. Dzięki realizacji projektu dofinansowangeo Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubelskiego, możemy zorganizować interaktywne szkolenia on-line  (webcasty, webinary). Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Z badań wynika, że aż 85% menedżerów zapytana o to, czy mieli doświadczenie z coachingiem odpowiedziało nie lub bardzo rzadko. Kiedy zaś odpowiadali twierdząco, uznawali coaching za nieprzyjemne doświadczenie. To jasno wskazuje na fakt, że sama idea jak i metoda coachingu jest obca większości menadżerów.

Tymczasem, stanowi ona niesamowicie skuteczny sposób na motywowanie i rozwijanie pracowników. Podczas szkolenia dowiesz się czym tak naprawdę jest coaching oraz jak go stosować w codziennej pracy z podwładnymi, aby wykorzystywali swe możliwości, byli bardziej efektywni i zmotywowani

Coaching to działanie skoncentrowane na osobie. Taki rodzaj pracy sprawia, że osoba coachowana czuje się doceniana, co z kolei oddziałuje na jej motywację, jak również funkcjonowanie. Skupienie uwagi na indywidualnych potrzebach oznacza bardziej precyzyjne gospodarowanie dostępnymi środkami oraz możliwość bardziej dokładnego sprawdzania efektów.

 • Coaching to proces wzmacniania i poprawiania umiejętności i/lub wiedzy
  w danej dziedzinie.
 • Ma bezpośrednie, silne oddziaływanie.
 • Może się odbywać w miejscu pracy lub poza nim.
 • Każdy cykl coachingu polega na wykorzystywaniu posiadanych umiejętności
  i wiedzy w określonej sytuacji bądź w dążeniu do celu. Umiejętności te lub wiedza mogły zostać opanowane niedawno bądź w bardziej odległej przeszłości w rezultacie formalnego treningu lub nieformalnego doświadczenia.
 • Efektywny coaching prowadzi do poprawy działania, jego celem jest pomoc
  w przełożeniu wiedzy danej osoby na jej funkcjonowanie.
 • Osoba bierze udział w coachingu wtedy, gdy jej umiejętności i wiedza mają być wykorzystane w niedalekiej przyszłości.
 • Coach musi wiedzieć, jaki jest docelowy poziom umiejętności i wiedzy, oraz
  w pewnym stopniu je posiadać. Jednak nie musi prezentować poziomu, jakiego wymaga się od osoby coachowanej.

 

Ze szkolenia największą korzyść odniosą pracownicy kadry kierowniczej i właściciele firm.