Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy (oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą) mogą ubiegać się o dofinansowania nie tyko z funduszy krajowych ale również Wspólnotowych. Do dyspozycji mamy kilkanaście programów pomocowych w ramach których pozyskujemy dofinansowanie nawet 100% poniesionych kosztów nawet do kwoty 6 mln złotych.  Z realizacją projektu wiążą się jednak pewne zobowiązania o których warto wiedzieć, zanim podejmie się decyzję o wnioskowaniu. Nasze wsparcie obejmuje:

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Oferujemy kompelskową obsługę, na którą składają się następujące etapy:

Audyt możliwości ubiegania się o dofinansowanie – w oparciu o informacje od Ciebie dotyczące kierunków rozwoju oraz potrzeb inwestycyjnych dokonamy przeglądu dostępnych możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Efektem naszej pracy będzie informacja dotycząca źródła i parametrów finansowania oraz  terminów naborów wniosków i obowiązków wnioskodawcy. Jeśli to możliwe, przeprowadzimy również wstępną ocenę szans na otrzymanie dofinansowania w wybranym przez Ciebie programie i działaniu. Pamiętaj: wcześniejsze przeprowadzenie audytu umożliwia lepsze przygotowanie się do naboru wniosków, zwiększając szansę na dotację!

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, przygotujemy dla Ciebie wszystkie niezbędne formularze oraz powiemy co musisz przygotować Ty. W efekcie naszych prac, powstanie kompletna dokumentacja aplikacyjna, gotowa do złożenia.

Podpisanie umowy o dofinansowanie, gdy już masz pewność, że otrzymałeś dofinansowanie (oficjalna lista rankingowa) należy przygotować się do podpisania umowy o dofinansowanie. Zwykle, polega to na przygotowaniu odpowiednich informacji do przedstawienia instytucji ogłaszającej konkurs przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Realizacja projektu, umowa o dofinansowanie nakłada na beneficjenta szereg zobowiązań w zakresie sposobu realizacji i dokumentowania projektu. Korzystając z naszych usług, masz pewność że będziesz wiedział jak zrobić wszystko we właściwy sposób, tak by w trakcie kontroli po realizacji projektu wszystko poszło pomyślnie.

Rozliczenie końcowe,  obowiązkowe raportowanie oraz asysta przy kontrolach – gdy projekt jest zrealizowany, nadchodzi bardzo przyjemny moment – wypłata środków na konto beneficjenta. Zanim to nastąpi, trzeba jedna spełnić pewne wymogi. Również w okresie po realizacji projektu, zwanym okresem trwałości beneficjent musi przestrzegać pewnych zasad i przygotowywać obowiązkowe raporty.  Zarówno w trakcie realizacji jak i po, instytucje nadzorujące mają prawo do dokonywania kontroli beneficjenta. Dzięki naszej obecności podczas takich kontroli będziesz miał dostęp do merytorycznego wsparcia oraz wieloletniego doświadczenia i fachowej wiedzy..

Formularz kontaktowy