Raporty

W dziale "RAPORTY" umieszczamy opracowania, które mogą być dla Państwa przydatne w przypadku starania się o środki z dotacji. W znajdą w nich Państwo informacje o aktualnych naborach wniosków oraz o wymaganiach jakie należy spełnić, aby złożyć wniosek aplikacyjny czy Biznesplan. Sukcesywnie będziemy umieszczać dodatkowe raporty, w których przedstawimy inne formy wsparcia w realizacji projektów. Dodatkowo przygotowaliśmy infogrfiki, które również zawierają informacje dotyczące realizowanych programów. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi opracowaniami.

Harmonogram naboru wnisków w Nowej Perspektywie Finansowej na 2015r

Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w III kwartale przez Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości. Środki, które będą dostępne w tym roku to prawie 832 mln zł, a o dofinansowanie będą mogły ubiegać się m. in.: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, samorządy lokalne oraz jednostki naukowe. 

 

harmonogram_naboru_wnioskow_na_2015_rok.pdf

Nowe formy wsparcia dla osób bezrobotnych i pracodawców - Funduszu Pracy

W związku ze zmianami jakie niesie ze sobą nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostają wprowadzone nowe programy pomocowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy oraz dla pracodawców, którzy zechcą skorzystać ze wsparcia jakie oferuje Fundusz Pracy. Dzięki tym zmianom na osoby bezrobotne czeka m.in. większe wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej - nawet do 77 906,20 zł, dla osób do 30 roku życia przygotowano bony stażowe, zatrudnieniowe, zasiedleniowe i szkoleniowe, które mają ułatwić młodym ludziom zaistnienie na rynku pracy. Pracodawcy będą mogli skorzystać m.in. z refundacji kosztów ZUS dla pracownika do 30 roku życia, refundacji wynagrodzenia dla pracownika powyżej 50 roku życia czy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Sprawdź jakie inne możliwości oferują Urzędy Pracy.

 
Pobierz pełną wersję raportu:

wsparcie-dla-bezrobotnych-i-pracodawcow-z-funduszu-pracy-nowe-mozliwosci-opracowanie-z-dnia-12.08.2014.pdf