Raporty

W dziale "RAPORTY" umieszczamy opracowania, które mogą być dla Państwa przydatne w przypadku starania się o środki z dotacji. W znajdą w nich Państwo informacje o aktualnych naborach wniosków oraz o wymaganiach jakie należy spełnić, aby złożyć wniosek aplikacyjny czy Biznesplan. Sukcesywnie będziemy umieszczać dodatkowe raporty, w których przedstawimy inne formy wsparcia w realizacji projektów. Dodatkowo przygotowaliśmy infogrfiki, które również zawierają informacje dotyczące realizowanych programów. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi opracowaniami.

Informator dla Rzeczników Patentowych w zakresie projektów finansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020

Informator w zakresie promocji projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zawiera informacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy na wsparcie przedsiębiorców w zakresie wprowadzenia nowych usług, produktów, wynalazków w tym ochronę patentową. Działania informacyjne i promocyjne przeprowadzone są zgodnie z zasadą, by przekazywać potencjalnym beneficjentom w odpowiednim czasie/z odpowiednim wyprzedzeniem rzetelną i wystarczającą informację.
W raporcie zostaną przedstawione skrótowe informacje na temat różnych typów działań z województwa Lubelskiego, Podlaskiego oraz Podkarpackiego.


 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

 

Informator do pobrania

Raport dotyczący naboru RPO WS 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Prawie 15 mln zł na upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. świętokrzyskim

Nabór będzie prowadzony w terminie od 29 marca 2016 r. do dnia 14 kwietnia 2016 r. W ramach naboru możliwe będzie zrealizowanie projektów polegających na tworzeniu nowych miejsc przedszkolnych z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.


 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu, dotyczącego wspomnianego naboru wniosków.

 

Raport o Naborze.pdf

80 000 000,00 zł na rozwój firm dla świętokrzyskich przedsiębiorców-Raport dotyczący naboru RPO Świętokrzyskie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

29 marca 2016 roku zostanie otwarty nabór wniosków o dofinansowanie, którego budżet wynosi 80 000 000,00 zł i zostanie przeznaczony na rozwój firm dla świętokrzyskich przedsiębiorców.

 Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym.


 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu, dotyczącego wspomnianego naboru wniosków.

 

Raport o Naborze.pdf

Raport dotyczący Krajowego Funduszu Szkoleniowego

O wsparcie finansowe z KFS w zakresie kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych. Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego  jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu, dotyczącego wspomnianego funduszu.

 

Raport o Funduszu Szkoleniowym