Juz wszystkie Programy dla Polski zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych Programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej oraz 16 Programów regionalnych w ramach, których rozdysponowane zostanie 31 276,9 mld euro.Podział budżetu dla poszczególnych Programów krajowych

Juz wszystkie Programy dla Polski zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych Programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej oraz 16 Programów regionalnych w ramach, których rozdysponowane zostanie 31 276,9 mld euro.

Podział budżetu dla poszczególnych Programów krajowych

 

Po wdrożeniu Programów unijnych  zostaną rozpisane konkursy. Aby odpowiednio przygotować się do ubiegania o dofinansowanie,  należy odpowiednio wcześniej rozpocząć prace nad wnioskiem. Pierwsze ogłoszone konkursy dają największe szanse na uzyskanie dotacji ze względu na stosunkowo małą liczbę zainteresowanych Wnioskodawców – warto to wykorzystać i rozpocząć przygotowania już teraz.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami oraz do współpracy przy pisaniu wniosków.