Już 18.03 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczyna nabór wniosków do Projektu "MIKRO-przedsiębiorcy. O środki na założenie własnej firmy mogą starać się osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

 

Przypominamy, że celem projektu jest "zaktywizowanie zawodowe 60 uczestników/czek projektu (30 kobiet) z terenu powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Miasto Zamość poprzez stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w oparciu o następujące instrumenty: doradztwo, szkolenie oraz uzyskanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego przez 47 uczestników/czek projektu."

W ramach projektu dostępne będą:

 1. Podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe:

  a. indywidualne doradztwo przeszkoleniowe (diagnoza potrzeb, opracowanie Indywidualnych Planów Działania) – 2 godz. na osobę,
  b. szkolenie pt. „Przedsiębiorczość krok po kroku” z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej  - 40 godz. na grupę (5 dni)
  c. indywidualne wsparcie doradcze dotyczące przygotowania biznes planu – 4 godz. na osobę.

  1. Wsparcie finansowe – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości - dotacja inwestycyjna w wysokości do 30 000 zł/osobę dla 47 uczestników / uczestniczek projektu.
  2. Wsparcie pomostowe udzielane w formie:

  a. Doradztwa specjalistycznego podstawowego – indywidualne konsultacje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego  – 10 godzin na osobę (przez okres 5 miesięcy)
  b. podstawowego wsparcia pomostowego - podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 600 zł/miesiąc wypłacane przez pierwsze 5 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 47 uczestniczek projektu.

  Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od 18 marca 2015 roku do 25 marca 2015 roku:

  - w Biurze Projektu w Zamościu: ul. Partyzantów 3, pok. 38 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00,
  - w Biurze Obsługi Projektu w Hrubieszowie: ul. Plac Wolności 15, I p. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00,
  - w Biurze Obsługi Projektu w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 32 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

  Dokumentację znajdą Państwo na stronie: http://fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/2116-projekt-mikro-przedsiebiorcy.

  Zapraszamy do współpracy.