Chcesz założyć działalność gospodarczą? Masz szansę skorzystać ze wsparcia projektu „Lubelska akademia przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL. Nabór wniosków rozpoczyna się 16.03.2015.


Celem projektu jest nabycie przez uczestników niezbędnych instrumentów do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym zwiększenie przedsiębiorczości.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
1. Indywidualne doradztwo (Indywidualny Plan Działań)
2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe:
-doradztwo:
• indywidualne
• grupowe
-szkolenie (podstawy przedsiębiorczości, przygotowanie biznesplanu, rozliczanie dotacji, zarządzanie czasem, negocjacje handlowe, księgowość, podatki i ubezpieczenia społeczne, kalkulator kosztów, marketing w biznesie, nowoczesne technologie ICT.)
-doradztwo biznesowe
3. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
-pomoc w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości realizowana na podstawie umowy na otrzymane wsparcia finansowego
-wysokość wsparcia finansowego – śr. 25 000 zł
4. wsparcie pomostowe
-doradztwo z zakresu marketingu, księgowości, prawa
-finansowe wsparcie pomostowe w celu wzmocnienia funkcjonowania działalności gospodarczej w pierwszych miesiącach jej funkcjonowania.
-wsparcie w wysokości śr. 1000 zł/m-c.

Wsparciem objęte zostaną:
-osoby w wieku 15-30 lat
-kobiety (w tym wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci)
W tym:
1.bezrobotne
2.nieaktywne zawodowo                                                                                                                                                                

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe w powiatach:
bialski, m. Biała Podlaska, chełmski, m.Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, opolski, parczewski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, m. Zamość.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Lubelska akademia przedsiębiorczości” będą przyjmowane w okresie 16.03.-20.03.2015r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://irzl.pl/pliki_centrum/EFS/LAP/LAP.html

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie i do współpracy przy pisaniu wniosków.