Dofinansowanie do 1 000 000 PLN

Poziom dofinansowania do 85%

Nabór wniosków od 02.07 do 12.09.2024 r.


 


Nabór dotyczy wdrożenia wyników B+R. W ramach projektu musi zostać wdrożona innowacja produktowa lub procesowa. W ramach projektu możliwe będzie tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez specjalistyczne usługi doradcze, np. badanie rynku, dostosowanie produktu lub usługi do danego rynku, przygotowanie i rozwój strategii internacjonalizacji (wyłącznie jako element fakultatywny projektu).

 

Poziom dofinansowania:

  • Pomoc regionalna:

Maksymalny poziom dofinansowania dla wnioskodawcy w przypadku kosztów

objętych regionalną pomocą inwestycyjną wynosi 40% całkowitych wydatków

kwalifikowalnych.

o 50% dla średnich przedsiębiorstw

o 60% dla mikro i małych przedsiębiorstw

  • Pomoc de minimis: do 85 %

 

Kto może skorzystać?

MŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) z woj. łódzkiego.

 

Przykładowe wydatki:

- zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn,

sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze, rozwiązań teleinformatycznych (w

tym sprzętu informatycznego),

- zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji,

knowhow oraz innych praw własności intelektualnej,

- leasing finansowy instalacji lub maszyn,

- dzierżawę lub najem gruntów, budynków i lokali (z wyłączeniem lokali mieszkalnych),

- zakup nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), który stanowi

nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,

- zakup gruntów,

- zakup materiałów i robót budowlanych,

- koszty poniesione w związku z zastosowaniem w projekcie rozwiązań ekologicznych.

 


 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Doradcami.

https://www.ascendconsulting.pl/kontakt 

 


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.


Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.


Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585