Dodatkowe informacje  dotyczące naboru na podejmowanie bądź rozwój działalności usługowej związanej z rolnictwem lub leśnictwem.

 

Ile środków można pozyskać? 

Można pozyskać do 500 000 zł w formie refundacji.. Refundacja obejmuje maksymalnie do 65% kosztów kwalifikowalnych (w zależności od rodzaju inwestycji).

Czy w dniu składania wniosku o dofinansowanie trzeba mieć już zarejestrowaną działalność gospodarczą? 

► Nie, aby wziąć udział w naborze nie trzeba posiadać działalności gospodarczej, jednak wymogiem naboru jest, aby taką działalność zarejestrować po otrzymaniu dofinansowania.

Czy rolnik prowadzący gospodarstwo oraz nie posiadający zarejestrowanej działalności gospodarczej może skorzystać z dofinansowania? 

► Tak, rolnik nieprowadzący działalności gospodarczej może skorzystać z dofinansowania w trzech zakresach: 1) Działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych. 2) Działalność usługowa związana z rolnictwem oraz leśnictwem w zakresie mycia oraz dezynfekcji. 3) Działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie wykorzystana technologii cyfrowych. 

Czym jest działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych oraz co można zakupić w ramach niej?

► Na działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych składają się niektóre usługi przynależne do kodów PKD: 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. Podejmując działalność gospodarczą w ramach jednego z wyżej wymienionych kodów można np. świadczyć usługi w zakresie budowy systemów irygacyjnych na potrzeby gospodarstw rolnych (systemy nawadniające);  kopania zbiorników wodnych, stawów; budowy studni i ujęć wodnych; wykopywania rowów odwadniających. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczymy: Zakup wraz z instalacją i transportem nowych urządzeń do m.in. układania drenaży, kopania stawów oraz zbiorników, regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych, oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy służący prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz wspomagający świadczenie usług, opłaty za patenty oraz licencję, koszt przygotowania wniosku i biznesplanu (max. 10% pozostałych kosztów).

Czym jest działalność związana z rolnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji oraz co można zakupić w ramach niej? 

► Na działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji składają się niektóre usługi przynależne do kodów PKD: 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie. Podejmując działalność gospodarczą w ramach jednego z wyżej wymienionych kodów można świadczyć usługi polegające na np. zewnętrznym czyszczeniu budynków związanych z produkcją rolną (budynki gospodarcze, silosy, magazyny plonów), specjalistyczne czyszczenie maszyn rolniczych itp. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczymy: Zakup wraz z instalacją i transportem nowych urządzeń do czyszczenia przemysłowego budynków, maszyn i pojazdów rolniczych, a także maszyn i pojazdów leśnych; oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy służący prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz wspomagający świadczenie usług, opłaty za patenty i licencję, koszt przygotowania wniosku i biznesplanu (max. 10% pozostałych kosztów). 

Czym jest działalność usługowa związana z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych i co można zakupić w ramach niej?

► Na działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych składają się niektóre usługi przynależne do kodów PKD: 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Podejmując działalność gospodarczą w ramach jednego z wyżej wymienionych kodów można świadczyć usługi polegające na np. badaniach oraz analizie składu gleby, zawartości pierwiastków chemicznych w plantacjach, tworzeniu oprogramowania stosowanego w produkcji rolnej.  Do kosztów kwalifikowalnych zaliczymy: Zakup wraz z instalacją i transportem stacji bazowych służących do przesyłu danych, urządzeń i czujników do pomiaru m.in wilgotności gleby, zasolenia gleby, temperatury, jakości powietrza/wody, urządzeń sterujących, dronów wykorzystywanych do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, zakup stacji meteo, wdrożenia aplikacji typu OpenSource, oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy służący prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz wspomagający świadczenie usług, opłaty za patenty i licencję, koszt przygotowania wniosku i biznesplanu (max. 10% pozostałych kosztów). 

Czy w ramach naboru można zakupić maszyny rolnicze typu ciągnik lub kombajn? 

► W ramach naboru można zakupić maszyny rolnicze, ale w tym zakresie istnieją ograniczenia - Maszyny rolnicze może zakupić tylko przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność w zakresie jednego z tych kodów PKD powyżej 2 lat: 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;  01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach. Ponadto świadczenie usług w ww. zakresach powinno być udokumentowane poprzez faktury bądź inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej oraz poprzez wpis kodu PKD do odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, KRS). 

Jak długo należy utrzymać przedsiębiorstwo po zakończeniu realizacji projektu? 

Okres trwałości projektu w ramach tego naboru wynosi 3 lata - tj. przez taki okres należy prowadzić firmę, przy czym możliwe jest jej sezonowe zawieszanie zgodnie z zapotrzebowaniem na dane usługi rolnicze.

Jakiego typu kosztów nie można zrealizować w ramach projektu?  

Nie można opłacić m.in. kosztów nabycia nieruchomości; podatku VAT; nabycia rzeczy używanych; kosztów robót budowlanych.

Czy podczas realizacji projektu można korzystać z zaliczek?

Tak, można otrzymać zaliczkę w wysokości maksymalnie 50% przyznanej kwoty pomocy, po podpisaniu umowy.

Czy koszt przygotowania u Państwa dokumentacji konkursowej można wliczyć w budżet projektu? 

Tak, koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej (maksymalnie do 10 tys. zł netto) stanowi koszt kwalifikowalny dla projektu i można uwzględnić go w budżecie (można uzyskać zwrot).

 

 


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585