Dnia 17 marca 2015 roku Harmonogram naboru wniosków na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Środki, które będą dostępne w tym roku to prawie 832 mln zł, a o dofinansowanie będą mogły ubiegać się m. in.: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, samorządy lokalne oraz jednostki naukowe.Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w III kwartale przez Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Łącznie zorganizowanych zostanie w tym roku 15 konkursów unijnych.

szczegółowe informacje znajdą Pańswto w harmonogramie dostępnym  w zakładce "Raporty"