Informujemy, że w marcu 2021r. pojawią się nowe możliwości uzyskania dotacji na założenie firmy dla osób powyżej 30 roku życia.

Bezzwrotna dotacja 24 000 PLN lub 27 000 PLN

Wsparcie pomostowe do 2000 PLN przez 12 miesięcy

 

 

 

Kto może otrzymać dotację?

 • osoby pozostające bez pracy:
  a) osoby w wieku 50 lat i więcej
  b) kobiety
  c) osoby długotrwale bezrobotne
  d) osoby o niskich kwalifikacjach
  e) osoby z niepełnosprawnością
 • osoby pracujące:
  a) ubogie pracujące (osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu),
  b) zatrudnione na umowy krótkoterminowe
  c) pracujące na umowy cywilnoprawne, których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia

 

Jakie wydatki można finansować?

Dotacja:

 • Sprzęt, maszyny, towar itp. niezbędny do założenia przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przypadków:
  - nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów,
  - działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
  - produkcja podstawowa produktów rolnych,
  - działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
  - działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,
  - działalność uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy

Wsparcie pomostowe:

 • koszty bieżącej działalności firmy przez 12 miesięcy np. składki ZUS, wynagrodzenia, najem lokalu, usługi księgowe, promocja itp.

Operatorzy dotacji:

 • Związek z biznesem FPCP 
 • Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości:
 • Sukces w kobiecym wydaniu OIC Poland


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585