Formą wsparcia jest bezzwrotna dotacja.

Możliwość pozyskania do 164 747,31 PLN.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 15.02.2021 r.  do 16.02.2021 r.

 

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie woj. podlaskiego. 

 

Czym są dotacje na kapitał obrotowy?


Jest to wsparcie udzielane dla przedsiębiorstw na utrzymanie działalności gospodarczej w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej. Pomoc mogą uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 40% w okresie kwiecień-grudzień lub w okresie październik-grudzień (IV kwartał) 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. 

 

Kto może składać wnioski?


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – CEiDG) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w KRS (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców) która spełnia wszystkie poniższe warunki:
a. posiada status mikro lub małego przedsiębiorcy;
b. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014 w dniu 31 grudnia 2019 r.;
c. w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
d. prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;
e. według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
f. przynajmniej od 31 grudnia 2019 r. posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (wpis do KRS lub CEIDG), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.

 

Stawki dofinansowania w zależności od liczby zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o prace (lub samozatrudnienie) na dzień 01.01.2021

 

Liczba etatów stawka za 1 miesiąc stawka za 2 miesiące stawka za 3 miesiące
1 7 845,11 15 690,22 23 535,33
2 11 094,66 22 189,32 33 283,98
3 13 588,13 27 176,26 40 764,39
4 15 690,22 31 380,44 47 070,66
5 17 542,20 35 084,40 52 626,60
6 19 216,52 38 433,04 57 649,56
7  20 756,21  41 512,42  62 268,63
8  22 189,32  44 378,64  66 567,96
9  23 535,33  47 070,66  70 605,99
itd.*  ...  ...  ...

 * w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kont65akt z naszymi Doradcami tel. 517-575-585.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 25 000 000,00 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych.

 

Wydatki kwalifikowane
Otrzymane dofinansowanie może zostać przeznaczone na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Środki na kapitał obrotowy to środki na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych. Przykładowo mogą to być:

 • zakup towarów lub materiałów do produkcji,
 • opłaty związane z prowadzeniem firmy, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
 • spłata rat kredytów, leasingu,
 • usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych, usługi ochrony i monitoringu,
 • usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 • zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis, zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
 • zakup ochronnej odzieży służbowej,
 • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,
 • usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,
 • zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
 • ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy 

 

Zobowiązania wynikające z pozyskania dofinansowania to wyłącznie utrzymanie działalności i miejsc pracy przez okres 3 miesięcy w okresie od 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r. 

 

 

 

Kim jesteśmy?

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585