Rozwój działalności gospodarczej nie więcej niż 300 000 zł.

Termin naboru wniosków od 06.05.2019 do 20.05.2019.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gmin: Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka.

 

 

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 576 773 zł.

 

Refundacja poniesionych przez beneficjenta kosztów w wysokości:

 1. Do 300 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 3 etatów,
 2. Do 200 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 2 etatów,
 3. Do 100 000 zł - w przypadku utworzenia w wyniku realizacji operacji 1 etatu.

Wysokość refundacji na jedną operację wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 365 dni oraz nadal wykonują tą działalność, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Czarnorzecko - Strzyżowskiej; nie została im dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy w tym zakresie; nie została im dotychczas przyznana pomoc na operacje w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

 

Kryteria wyboru projektu:

 1. Potencjał wnioskodawcy umożliwiający realizację projektu.
  - Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą w zakresie objętym projektem dłużej niż 3 lata: 15pkt
  - Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą w zakresie objętym projektem dłużej niż 1 rok: 10pkt
  - Wnioskodawca prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą w zakresie objętym projektem 1 rok i krócej niż 1 rok: 5pkt
  - Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie objętym projektem: 0pkt

 2. Ilość utworzonych miejsc pracy ponad wymagane minimum (tj. w przypadku wnioskowanej kwoty wsparcia:
  - W wyniku realizacji projektu powstanie co najmniej 2 etaty, ponad wymagane minimum: 15pkt
  - W wyniku realizacji projektu powstanie co najmniej 1 etat, ponad wymagane minimum: 10 pkt
  - W wyniku realizacji projektu powstanie mniej niż 1 etat, ponad wymagane minimum: 5pkt
  - W wyniku realizacji projektu powstaną miejsce pracy zgodnie z wymaganym minimum: 0pkt

 3. Wielkość miejscowości na terenie której projekt będzie realizowany.
  - Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców (włącznie): 10pkt
  - Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 mieszkańców (włącznie): 5pkt
  - Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 mieszkańców: 0pkt

 4. Wkład własny wnioskodawcy
  - Wkład własny Wnioskodawcy na poziomie powyżej 50 % kosztów kwalifikowanych projektu: 15pkt
  - Wkład własny Wnioskodawcy na poziomie powyżej 40 % kosztów kwalifikowanych projektu: 10pkt
  - Wkład własny Wnioskodawcy na poziomie powyżej 30 % kosztów kwalifikowanych projektu: 5pkt
  - Wkład własny Wnioskodawcy na poziomie 30 % kosztów kwalifikowanych projektu: 0pkt

 5. Innowacyjny charakter projektu
  - Projekt jest innowacyjny na skalę województwa podkarpackiego: 15pkt
  - Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR: 10pkt
  - Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie realizowany: 5pkt
  - Projekt nie jest innowacyjny: 0pkt

 6. Wnioskodawca korzystał z doradztwa w zakresie rozpatrywanego wniosku w biurze LGD
  - Wnioskodawca złożył wniosek i korzystał z usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru: 5pkt
  - Wnioskodawca złożył wniosek i nie korzystał z usług doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed zakończeniem naboru: 0 pkt

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi – 75

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 25% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 19.

 

Jakie wydatki można finansować? 

 • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 • Zakup robót budowlanych i usług.
 • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
 • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
 • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
 • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
 • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
 • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
 • Zakup rzeczy innych niż wymienione
 • Podatek od towarów

 Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Czarnorzecko-Strzyżowska.

http://lgdleader.itl.pl/W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585