W ramach konkursu uprawnione są:

 • mikro przedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • średnie przedsiębiorstwa,

 

Wnioski można składać od 15 października do 31 grudnia 2018 roku.

Realizowane projekty muszą znajdować się na terenie województwa lubelskiego.

 

Typy projektów:

Pomoc może być przyznawana na inwestycje początkową tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 1. założeniem nowego zakładu lub;
 2. zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub;
 3. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub;
 4. zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:

 1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
 2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
 3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

 

Koszty kwalifikowane:

 1. Nieruchomości:
  1. zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej, lub lokalowej;
  2. zakup nieruchomości niezabudowanej;
  3. dzierżawa/najem nieruchomości.
 2. Materiały i roboty budowlane:
  1. są niezbędnym elementem projektu;
  2. zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
   r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
   planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
   określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
  3. zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie.
 3. Zakup nowego środka trwałego.
 4. Zakup używanego środka trwałego.
 5. Raty spłaty wartości początkowej środka trwałego.
 6. Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
 7. Podatek od towarów i usług (VAT). 

 

 Maksymalna kwota dofinansowania:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 2 000 000 złotych
 • średnie przedsiębiorstwa 3 000 000 złotych

Poziom dofinansowania projektu uzależniony od statusu przedsiębiorstwa.

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 70%
 • średnie przedsiębiorstwa 60%

 

Forma wsparcia:

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej, w zależności od wskaźnika przychodu ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów:

 1. w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie mniejszym niż 25% wartości kosztów
  kwalifikowalnych Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu 100% dofinansowania;
 2. w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 25% wartości kosztów
  kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 30% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie
  zobowiązany do zwrotu 50% dofinansowania
 3. w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 30% wartości kosztów
  kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 40% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie
  zobowiązany do zwrotu 30% dofinansowania
 4. w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 40% wartości kosztów
  kwalifikowalnych, ale mniejszym niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych Beneficjent będzie
  zobowiązany do zwrotu 10% dofinansowania
 5. w przypadku zrealizowania wskaźnika na poziomie co najmniej 50% wartości kosztów
  kwalifikowalnych Beneficjent nie będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie RPO Województwa Lubelskiego

https://rpo.lubelskie.pl/

 


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585