W ramach konkursu uprawnione są:

 • mikro przedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • średnie przedsiębiorstwa.

Wnioski można składać od 28 września do 30 listopada 2018 roku.

Realizowane projekty muszą znajdować się na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Poziom dofinansowania projektu uzależniony od rodzaju inwestycji, oraz statusu przedsiębiorstwa.

 1. Instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy do 50 kWp.
  1. 65% (mikro, małe przedsiębiorstwa),
  2. 55% (średnie przedsiębiorstwa).
 2. Instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 50 kWp.
  1. 80% (mikro, małe przedsiębiorstwa), 
  2. 70% (średnie przedsiębiorstwa).
 3. Termomodernizacja budynku.
  1. 65% (mikro, małe przedsiębiorstwa), 
  2. 55% (średnie przedsiębiorstwa).
 4. Instalacja kotła gazowego.
  1. 65% (mikro, małe przedsiębiorstwa), 
  2. 55% (średnie przedsiębiorstwa).

Typy projektów:


W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty, obejmujące swym zakresem poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.


Obowiązkowym elementem każdego projektu jest wykonanie ulepszenia termo modernizacyjnego. Projekty polegające wyłącznie na instalacji OZE i/lub montażu systemu zarządzania energią w oparciu o TIK i/oraz montażu perlatorów, nie mogą być realizowane samodzielnie, mogą stanowić jedynie dodatkowy element projektu.


Ze względu na specyfikę działania Wnioskodawca w momencie aplikowania o dofinansowanie musi posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co musi zostać potwierdzone właściwym dokumentem np. wpis do CEIDG, KRS.


Wsparciem zostaną objęte inwestycje polegające na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego, w rozumieniu art. 8 oraz załącznika VI Dyrektywy 2012/27/UE lub/i audytu efektywności energetycznej sporządzonego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. 2017 poz. 1912), na podstawie których zweryfikowane zostanie ekonomiczne uzasadnienie dla realizacji projektu. W ramach projektu musi zostać realizowany pełny zakres wskazany w audycie energetycznym/audycie efektywności energetycznej.
 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie RPO Województwa Świętokrzyskiego

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php

 


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585