• Pożyczka na rozwój turystyki do 500 000 złotych;
 • Pożyczka mała do 250 000 złotych;
 • Pożyczka duża do 1 000 000 złotych;
 • Biznes pożyczka preferencyjna do 200 000 złotych.

 

 

Przedsiębiorcy z woj. lubelskiego mogą starać się o udzielane pożyczki unijnej o korzystnie niskim oprocentowaniu (oprocentowanie pożyczek poniżej stawek rynkowych).

 

 

  

 

POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI

W ramach produktu możliwe jest finansowanie przedsięwzięć w branży turystycznej i okołoturystycznej, realizowanych na terenie województwa lubelskiego, przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego.

Warunki:

 • kwota pożyczki: od 5.000 zł do 500.000 zł
 • oprocentowanie: 2,15 % (oprocentowanie stałe)
 • okres finansowania: do 5 lat
 • okres karencji: do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki: brak
 • wkład własny: min 20% kwoty pożyczki
 1. Preferencje dla obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Green-Velo oraz przedsiębiorstw start-up (nie dłużej niż 2 lata):
  • oprocentowanie pożyczki: 0,925% (oprocentowanie stałe);
  • brak wymaganego wkładu własnego.

 

Typy projektów:

 • budowa i rozbudowa obiektów noclegowych,
 • podnoszenie jakości/standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
 • budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
 • budowę i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje
 • narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
 • produkcja i sprzedaż żywności i produktów ekologicznych (np. kosmetyki);
 • tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
 • powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;
 • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
  oraz jako element ww. inwestycji:
 • tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. e-turystyka;
 • pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością gospodarczą
 • pokrywania wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

 

POŻYCZKA MAŁA

O pożyczkę może ubiegać się mikro lub mały przedsiębiorca.
W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z

 1. założeniem nowego zakładu; 
 2. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie; 
 3. zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Warunki:

 • kwota pożyczki: od 5.000 zł do 250.000 zł
 • oprocentowanie: 1,85% (oprocentowanie stałe)
 • okres finansowania: do 5 lat
 • prowizja od udzielenia pożyczki: brak
 • wkład własny: brak

 

Przykładowe przedsięwzięcia: 

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych produktów/usług;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii - wzdrożenie nowych produktów i usług opartych na TIK(np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).

 

POŻYCZKA DUŻA

O pożyczkę może ubiegać się mikro, mały lub średni przedsiębiorca.
W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z

 1. założeniem nowego zakładu;
 2. dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie; 
 3. zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

Warunki:

 • kwota pożyczki: od 250.000 zł do 1.000.000 zł
 • oprocentowanie: 1,85% (oprocentowanie stałe)
 • okres finansowania: do 8 lat
 • prowizja od udzielenia pożyczki: brak
 • wkład własny: brak

 

Przykładowe przedsięwzięcia: 

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych produktów/usług;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii - wzdrożenie nowych produktów i usług opartych na TIK(np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).

 

BIZNES POŻYCZKA PREFERENCYJNA

O pożyczkę może ubiegać się mikro, mały lub średni przedsiębiorca.
W ramach produktu możliwe jest finansowanie przedsięwzięć realizowanych na obszarze województwa lubelskiego i obejmujących:

 1. nakłady inwestycyjne w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z wyłączeniem nabycia pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarów przez podmioty prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;
 2. finansowanie majątku obrotowego w zakresie zakupu materiałów i towarów w związku z wprowadzeniem przez przedsiębiorstwo nowego produktu lub usługi, zmianą lub rozszerzeniem profilu działalności oraz rozszerzeniem rynku zbytu.

Warunki:

 • Kwota pożyczki: od 5.000 zł do 200.000 zł
 • Okres finansowania: do 5 lat
 • Oprocentowanie: 1,85%
 • Prowizja od udzielonej pożyczki: brak
 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak
 • Wymagany wkład własny: 20%
 • Zabezpieczenie spłaty: wymagane

 

Przykładowe przedsięwzięcia:

 • zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • nabycie środków transportu przez przedsiębiorstwo nie prowadzące działalności w zakresie drogowego transportu towarowego;
 • zakup materiałów i surowców w związku z rozpoczęciem nowego profilu działalności.

 

 

Więcej informacji na temat pożyczek znaleźć można na stronie Lubelskiej Fundacji Rozwoju

http://www.lfr.lublin.pl/

 


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585