W ramach niniejszego konkursu wsparcie przewiduje się na inwestycje:

  • Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
  • Inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.
  • Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. 

Nabór wniosków trwa od 31 maja do 28 sierpień 2018 roku.

 

  

Poziom dofinansowania:

  • Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną 65% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.
  • Pomoc inwestycyjna w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 65% dla średnich przedsiębiorstw.
  • Pomoc na badanie środowiska 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw.
  • Regionalna pomoc na badanie środowiska 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 60% dla średnich przedsiębiorstw.
  • Regionalna pomoc inwestycyjna 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.
  • Pomocy de minimis 80% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 10 000 000 PLN (nie dotyczy typu projektu Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, oraz w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych przedsiębiorstwa wynosi 200 000 złotych.

 

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku, gdy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku nie prowadzi działalności na terenie województwa małopolskiego, warunkiem uzyskania wsparcia w ramach niniejszego konkursu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia, że warunek, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy.

 


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585