Podejmowanie działalności gospodarczej 50 000 złotych, nabór wniosków od 11.06 do 25.06.2018 roku. Rozwijanie działalności gospodarczej 100 000 złotych, nabór wniosków od 26.06 do 10.07.2018 roku.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: (dwie miejsko-wiejskie) Ropczyce i Sędziszów Młp. oraz (trzy wiejskie) Dębica, Czarna i Iwierzyce.

 

 

 

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Partnerstwo 5 gmin; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 • Limit dostępnych środków w naborze 600 000 złotych
 • Bezzwrotna premia

 

Kryteria oceny projektu:

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 32 pkt./100 pkt.

 1. Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty:
  1. 2 miejsca pracy – 20 pkt
  2. 1 miejsce pracy – 15 pkt
  3. 0 miejsc pracy – 0 pkt
 2. Wpływ operacji na grupy defaworyzowane
  1. Bezrobotnych do 34 r.ż. - 10 pkt
  2. Długotrwale bezrobotnych - 10 pkt
  3. Nie ma wpływu - 0 pkt
 3. Udział w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych i konsultacje w biurze LGD:
  1. Wnioskodawca brał udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym organizowanym przez LGD – 5 pkt.
  2. Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD – 5 pkt
  3. Wnioskodawca nie korzystano ze wsparcia LGD – 0 pkt
 4. Operacja zakłada utworzenie firmy w ramach działalności usługowej lub produkcyjnej:
  1. tak - 10 pkt
  2. inna - 0 pkt
 5. Innowacyjny charakter operacji:
  1. tak - 15 pkt
  2. nie - 0 pkt
 6. Doświadczenie Wnioskodawcy:
  1. Wnioskodawca wykazał doświadczenie z zakresu planowanej operacji – 5 pkt
  2. Brak doświadczenia – 0 pkt
 7. Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców:
  1. do 5 tys. – 10 pkt
  2. pow. 5 tys. – 0 pkt
 8. Spójność diagnozy operacji z założeniami LSR:
  1. 2 wyzwania - 10 pkt
  2. 1 wyzwanie – 5 pkt
  3. Nie wykazano – 0 pkt

 

W przypadku rozwijania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Partnerstwo 5 gmin.

 •  Limit dostępnych środków w naborze 500 000 złotych 
 • Intensywność pomocy: w przypadku działalności handlowej 50%, innej niż handlowej 70%.

 

Kryteria oceny projektu:

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 32 pkt./100 pkt.

 1. Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji operacji:
  1. 2 miejsca pracy – 20 pkt
  2. 1 miejsce pracy – 15 pkt
  3. 0 miejsc pracy – 0 pkt
 2. Wpływ operacji na grupy defaworyzowane:
  1. Bezrobotnych do 34 r.ż. - 10 pkt
  2. Długotrwale bezrobotnych - 10 pkt
  3. Nie ma wpływu - 0 pkt
 3. Innowacyjny charakter operacji:
  1. Tak – 10 pkt
  2. Nie – 0 pkt
 4. Udział w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych i konsultacje w biurze LGD: (pkt podlegają sumowaniu):
  1. Wnioskodawca brał udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym organizowanym przez LGD – 5 pkt
  2. Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD – 5 pkt
  3. Nie korzystano ze wsparcia LGD – 0 pkt
 5. Operacja zakłada utworzenie firmy w ramach działalności usługowej lub produkcyjnej:
  1. tak - 10 pkt
  2. inna - 0 pkt
 6. Doświadczenie Wnioskodawcy:
  1. Wnioskodawca prowadzenie działalności powyżej 5 lat – 10 pkt
  2. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą 2-5 lat– 5 pkt
  3. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą 2 lata lub krócej – 0 pkt
 7. Wkład własny:
  1. Więcej niż 10 % - 5 pkt
  2. Od 5% do 10 % - 3 pkt.Mniej niż 5 % - 2 pkt
  3. Wkład własny równy minimum – 0 pkt
 8. Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców:
  1. do 5 tys. – 5 pkt
  2. pow. 5 tys. – 0 pkt
 9. Spójność diagnozy operacji z założeniami LSR:
  1. 2 wyzwania - 10 pkt
  2. 1 wyzwanie – 5 pkt
  3. Nie wykazano – 0 pkt

 

 

 Jakie wydatki można finansować?

 • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 • Zakup robót budowlanych i usług.
 • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
 • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
 • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
 • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
 • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
 • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
 • Zakup rzeczy innych niż wymienione
 • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD Partnerstwo 5 gmin.

http://partnerstwo5gmin.pl/

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585