• Rozwój działalności gospodarczej.
 • Dotacja od 50 000 złotych do 200 000 złotych.
 • Formą wsparcia jest refundacja kosztów.
 • Wsparcie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 04.06 do 18.06.2018 roku.

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy z terenu gmin Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice, Trawniki.

 

 

 

 

W przypadku rozwijania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Dolina Giełczwi.

 

Kryteria oceny projektu: 

 1. Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach realizacji operacji -2-8pkt.
 2. Zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych – 0-8pkt.
 3. Miejsce realizacji projektu -2-6pkt.
 4. Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji operacji -2-8pkt.
 5. Ochrona środowiska lub klimatu – 0-6pkt.
 6. Korzystanie ze wsparcia oferowanego LGD w zakresie przygotowania wniosku – 0-6pkt.
 7. Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych – 0-6pkt.
 8. Wzrost funkcji rekreacyjnych obszaru LSR – 0-8pkt.
 9. Innowacyjność – 0-6pkt.
 10. Wkład własny – intensywność pomocy – 4-8pkt.
 11. Kompletność wniosku – 0-6pkt.

Warunkiem wyboru operacji dla tego przedsięwzięcia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 28.

 

 

 Jakie wydatki można finansować?

 • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 • Zakup robót budowlanych i usług.
 • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
 • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
 • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
 • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
 • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
 • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
 • Zakup rzeczy innych niż wymienione
 • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD Dolina Giełczwi.

http://dolinagielczwi.org/

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585