• Rozwój działalności gospodarczej
 • Dotacja od 50 000 złotych do 300 000 złotych
 • Formą wsparcia jest refundacja kosztów
 • Budżet naboru 1 200 000 złotych

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od 24.05 do 06.06.2018 roku.

 O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy z terenu gmin: Przeworsk, Gać, Zarzecze, województwo podkarpackie.

 

 

 

 

 Kryteria oceny projektu:

Warunkiem wyboru operacji dla tego przedsięwzięcia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10.

 1. Wartość operacji:
  1. nie mniej niż 50 000 złotych - 10 pkt
  2. mniej niż 50 000 złotych - o pkt
 2. Operacja zakłada utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:
  1. więcej niż 2 - 2pkt
  2. nie mniej niż 1 miejsce pracy i nie więcej niż 2 - 1pkt
  3. poniżej 1 miejsca pracy - 0 pkt
 3. Wnioskodawca jest:
  1. mikroprzedsiębiorcą – 2 pkt
  2. małym przedsiębiorcą – 1 pkt
 4. Operacja zakłada rozwój działalności:
  1. w zakresie produkcji lub usług – 2 pkt
  2. w pozostałych zakresach – 1 pkt
 5. Operacja jest innowacyjna:
  1. na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki”– 2 pkt
  2. na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki”  – 1 pkt
  3. nie jest innowacyjna – 0 pkt

 

 

W przypadku rozwijania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Dorzecze Mleczki.

 

Jakie wydatki można finansować?

 • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 • Zakup robót budowlanych i usług.
 • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
 • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
 • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
 • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
 • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
 • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
 • Zakup rzeczy innych niż wymienione
 • Podatek od towarów

 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD Dorzecze Mleczki.

http://www.dorzeczemleczki.pl

 

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

 

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585