Raporty

W dziale "RAPORTY" umieszczamy opracowania, które mogą być dla Państwa przydatne w przypadku starania się o środki z dotacji. W znajdą w nich Państwo informacje o aktualnych naborach wniosków oraz o wymaganiach jakie należy spełnić, aby złożyć wniosek aplikacyjny czy Biznesplan. Sukcesywnie będziemy umieszczać dodatkowe raporty, w których przedstawimy inne formy wsparcia w realizacji projektów. Dodatkowo przygotowaliśmy infogrfiki, które również zawierają informacje dotyczące realizowanych programów. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi opracowaniami.

Informator w zakresie promocji projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zawiera informacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy na wsparcie przedsiębiorców w zakresie wprowadzenia nowych usług, produktów, wynalazków w tym ochronę patentową. Działania informacyjne i promocyjne przeprowadzone są zgodnie z zasadą, by przekazywać potencjalnym beneficjentom w odpowiednim czasie/z odpowiednim wyprzedzeniem rzetelną i wystarczającą informację.
W raporcie zostaną przedstawione skrótowe informacje na temat różnych typów działań z województwa Lubelskiego, Podlaskiego oraz Podkarpackiego.


 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

 

Informator do pobrania