Raporty

W dziale "RAPORTY" umieszczamy opracowania, które mogą być dla Państwa przydatne w przypadku starania się o środki z dotacji. W znajdą w nich Państwo informacje o aktualnych naborach wniosków oraz o wymaganiach jakie należy spełnić, aby złożyć wniosek aplikacyjny czy Biznesplan. Sukcesywnie będziemy umieszczać dodatkowe raporty, w których przedstawimy inne formy wsparcia w realizacji projektów. Dodatkowo przygotowaliśmy infogrfiki, które również zawierają informacje dotyczące realizowanych programów. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi opracowaniami.

Prawie 15 mln zł na upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. świętokrzyskim

Nabór będzie prowadzony w terminie od 29 marca 2016 r. do dnia 14 kwietnia 2016 r. W ramach naboru możliwe będzie zrealizowanie projektów polegających na tworzeniu nowych miejsc przedszkolnych z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.


 Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu, dotyczącego wspomnianego naboru wniosków.

 

Raport o Naborze.pdf