Raporty

W dziale "RAPORTY" umieszczamy opracowania, które mogą być dla Państwa przydatne w przypadku starania się o środki z dotacji. W znajdą w nich Państwo informacje o aktualnych naborach wniosków oraz o wymaganiach jakie należy spełnić, aby złożyć wniosek aplikacyjny czy Biznesplan. Sukcesywnie będziemy umieszczać dodatkowe raporty, w których przedstawimy inne formy wsparcia w realizacji projektów. Dodatkowo przygotowaliśmy infogrfiki, które również zawierają informacje dotyczące realizowanych programów. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi opracowaniami.

O wsparcie finansowe z KFS w zakresie kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych. Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego  jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu, dotyczącego wspomnianego funduszu.

 

Raport o Funduszu Szkoleniowym