40mln dla szkół z województwa podkarpackiego

Od 18 kwietnia do 06 maja 2016r. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie dla szkół, placówek oświatowych, placówek doskonalenia nauczycieli lub uczelni. Nabór wniosków odbywa się za pośrednictwem Wojewódzkiego UP w Rzeszowie w ramach działań RPO Podkarpackie ,,Poprawa jakości kształcenia ogólnego”. Budżet projektu wynosi 40 000 000,00 zł.

Czytaj więcej...

27 mln zł na rzecz równowagi praca-życie

29 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków w ramach działań Na rzecz równowagi praca-życie. Środki będzie można przeznaczyć na tworzenie nowych miejsc w żłobkach lub na rozwiązania wspierające rodziców w godzeniu pracy zawodowej z życiem prywatnym.

Czytaj więcej...

Ascend Consulting- współorganizator konferencji Agencji Rozwoju Lokalnego

W dniu 6 kwietnia 2016 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się konferencja zorganizowana przez Agencji Rozwoju Lokalnego, której tematem przewodnim było przedstawienie możliwości uzyskania pomocy finansowej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Współorganizatorami spotkania była m.in. nasza firma- jej właściciel Pan Bartosz Kowalik, omówił zasady funkcjonowania i wymogi jakie należy spełnić aby aplikować o środki unijne.

Czytaj więcej...

30 mln zł dla szkół/ placówek oświatowych z woj. lubelskiego na m.in. doposażenie pracowni oraz organizację zajęć dodatkowych

W terminie od 31.03.2016 do 04.05.2016 r. będzie prowadzony nabór na Działanie 12.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Alokacja środków w konkursie wynosi 30 mln zł. Co ciekawe, w tym naborze mogą wziąć udział tylko ściśle określone placówki, których lista stanowi załącznik do regulaminu konkursu.

Czytaj więcej...

Podziękowanie za udział w spotkaniu informacyjnym

W dniu 11 lutego 2016 r. firma Ascend Consulting zorganizowała bezpłatne szkolenie pt.: Fundusze unijne na Podkarpaciu – programy dot. przedsiębiorców. RPO WP działanie 1.4.1. Wzięli w nim udział członkowie Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie. Spotkanie poprowadził Bartosz Kowalik. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

Czytaj więcej...