Dofinansowanie z LGD Lasovia

 • Podejmowanie działalności gospodarczej 50 000 złotych.
 • Rozwijanie działalności gospodarczej do 200 000 złotych.

 

 Nabór wniosków rozpoczyna się od 11.06 do 29.06.2018 roku.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Niwiska, Ostrów, Cmolas, Tuszów Narodowy z województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej z LGD Polesie.

Forma wsparcia:

 • 70 000 złotych dla jednej operacji
 • Bezzwrotna premia
 • Wsparcie w wysokości 100%

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Cyców, Ludwin, Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów, Wierzbica oraz gmina miejsko-wiejska Łęczna.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od 09.05 do  22.05.2018 roku.

 

Czytaj więcej...

„Wygraj wniosek – pozyskaj dotacje III”

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu.

Dotacja na założenie działalności gospodarczej 65 000 złotych.

Na zgłoszenia czekamy do 13.08.2018 roku.

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne zameldowane na terenie jednej z gmin: Nawojowa, Łabowa, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro.

Czytaj więcej...

LGD Zapiecek ogłosiła nabór na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej

 • Podejmowanie działalności gospodarczej 80 000 złotych.
 • Rozwijanie działalności gospodarczej do 166 000 złotych.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od 30.04 do 14.04.2018 roku.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski (gmina wiejska i miejska), Ulan-Majorat, Wohyń.

Czytaj więcej...

Biuro nieczynne

Drodzy Państwo,

Informujemy, że w dniach od 30 kwietnia do 04 maja br. biuro będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w pozostałe dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

Zespół Ascend.

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Drodzy Państwo,

Życzymy pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy,

oraz wiele pomyślności i sukcesów.

 

 

Jednocześnie informujemy, że w dniach 30.03-02.04.2018r. biuro jest nieczynne.

 Zespół Ascend.

800 000 złotych dla mieszkańców powiatu wyszkowskiego i wołomińskiego z woj. Mazowieckiego na podjęcie działalności gospodarczej.

Forma wsparcia:

 • 50 000 złotych dla jednej operacji.
 • Bezzwrotna premia.
 • Wsparcie w wysokości 100%.
 • Nabór w dniach 10.04-23.04.2018 roku.

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Długosiodło, Rząśnik, Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie, Jadów, Tłuszcz, Strachówka, Klembów, Poświętne, Wołomin, Zielonka.

Czytaj więcej...

Dotacje dla województwa Małopolskiego

 • Podejmowanie działalności gospodarczej 80 000 złotych.
 • Rozwijanie działalności gospodarczej do 200 000 złotych.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Zielonki, Wielka Wieś.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 9.04 do 24.04.2018 roku.

Czytaj więcej...

Nawet do 750 000,00 zł dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Podmioty planujące realizację innowacyjnych inwestycji (np. zakup prac budowlanych czy środków trwałych) w celu udoskonalenia swojej oferty mogą ubiegać się o dofinansowanie, w ramach ostatniego już naboru do działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Nabór będzie prowadzony w terminie 29.09.2017 do 31.10.2017 a do podziału jest 10.314.514,52 zł. Dotacja może być przeznaczona m.in. na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe ( w tym samochody ciężarowe), roboty budowlane czy kursy i szkolenia dla kadry pracowniczej. Więcej informacji o naborze znajda Państwo w zakładce Baza Wiedzy pod poniższym linkiem http://www.ascendconsulting.pl/baza-wiedzy/dzialania

 

 

Zmiana adresu siedziby firmy

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 września 2017 r. Ascend Consulting zmieniło adres siedziby z dotychczasowego na:

 

Tomaszowice-Kolonia 31b,

21-008 Jastków

Jest to budynek Polskiego Inkubatora Technologii i Biznesu Sp. z o.o. Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Zespół Ascend

 

75 000 zł na własną firmę lub 300 000 zł na jej rozwój

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wokół Lublina” 20 lipca 2017 roku rozpocznie nabór wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej. Formą wsparcia jest premia w wysokości do 75 000 zł na start lub do 300 000 zł na rozwój, przy wsparciu do 60%. Wnioski można będzie składać do 18 sierpnia 2017 roku. Konkurs ma przyczynić się do powstawania nowych firm, rozwoju istniejących oraz tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Więcej informacji znajdziecie Państwo w artykule w podzakładce DZIAŁANIA

Zmiany godzin otwarcia firmy

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym siedziba naszej firmy będzie czynna w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zespół Ascend

Szalejąca moda na OZE

Ostatnie półrocze w praktycznie każdym województwie owocuje w nabory wniosków związane z odnawialnymi źródłami energii. Przyszedł także czas na mazowieckie, małopolskie i świętokrzyskie. W województwie mazowieckiem od 28 kwietnia trwa nabór w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, w świętokrzyskim 30 czerwca startuje konkurs z działania 3.1 Wykorzystanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podobnie w małopolskim 30 czerwca rozpoczyna się nabór dotyczący poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP. Więcej informacji znajdziecie Państwo w artykule w podzakładce DZIAŁANIA

100 milionów na godzenie życia zawodowego i prywatnego

Już za niecałe dwa tygodnie rusza nabór wniosków w ramach działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego z Lubelskiego RPO. Program dotyczy przedsięwzięć związanych ze zwiększaniem dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków i klubów dziecięcych oraz działań w zakresie aktywizacji kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich.
Więc informacji na stronie konkursu: http://rpo.lubelskie.pl/dw_efs/nabor-881-9_4_godzenie_zycia_zawodowego_i.html.

 

 

 

195 mln złotych na innowacje dla MŚP z Polski Wschodniej

Od 1 czerwca do 31 lipca MŚP z lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mają szansę otrzymać 195 mln zł na swoje firmy z poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. W ramach projektu będzie można sfinansować m.in. nabycie nieruchomości, nabycie albo wytworzenie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów itp. Zachęcamy do zapoznania się z naborem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-131-wdrazanie-innowacji-przez-msp-2/

 

 

 

Odnawialne źródła energii dostępne także dla Ciebie!

Od końca 2016 roku do 31 maja roku bieżącego istnieje możliwość składania wniosków na OZE w ramach działania 3.1- Rozwój OZE RPO woj. podkarpackiego. Przewidziany budżet projektu to 70 000 000 PLN! Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, dostępnego w podzakładce DZIAŁANIA.

 

 

 

Aż 37 900 000 zł w dwóch działaniach dla podlaskich przedszkolaków!

31 marca 2017 roku startują dwa nabory wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ukierunkowane na inwestycje w wychowanie przedszkolne. W obydwu przypadkach otrzymać można dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych na poziomie 85%. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, dostępnego w podzakładce DZIAŁANIA.

 

 

 

100 mln zł na podlaskie OZE

03 marca 2017 roku ruszył nabór wniosków w ramach działania  5.1- Energetyka oparta na OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Budżet projektu to aż 100 000 000 zł, który podzielony jest na trzy typy projektów dotyczących: energetyki opartej na OZE (słoneczna), wykorzystania energii z OZE na własne potrzeby oraz projekty dot. inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej. Poziom dofinansowania sięga 85%. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 20 000 zł, maksymalna natomiast wynosi 2 000 000 zł. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanych przez nas artykułem, który znajdą Państwo w pozakładce DZIAŁANIA

 

 

 

Dotacje na prace badawczo-rozwojowe

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim graficznym przedstawieniem dwóch naborów: 1.2 Sektorowe programy B+R POIR oraz 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa RPO lubelskie. Dofinansowanie będą mogły pozyskać projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią- znajduje się w podzakładce RAPORTY