Dofinansowanie z LGD Nowa Galicja

Podejmowanie działalności gospodarczej 100 000 złotych.

Formą wsparcia jest bezzwrotna premia.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od 03.12 do 17.12.2018 roku.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Tarnowiec.

 

Czytaj więcej...

Zmiana adresu

Drodzy Państwo,

Informujemy, że od dnia 03.12.2018 r. zmieniamy lokalizację biura na Sadurki 12b, 24-150 Nałęczów. Godziny pracy pozostają bez zmian 7:00 - 15:00.

Zespół Ascend.

„Wygraj wniosek – pozyskaj dotacje VII”

 

Konkurs na bezpłatne przygotowanie biznesplanu i wniosku na:

 • Pozyskanie premii na założenie firmy 100 000 złotych.
 • Rozwój działalności gospodarczej dofinansowanie do 300 000 złotych.

Na zgłoszenia czekamy do 20.11.2018 roku.

W ramach konkursu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie, Miasto Międzyrzec Podlaski, Miasto Terespol.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie z LGD Bialskopodlaska.

 • Podjęcie działalności gospodarczej.
 • Bezzwrotna premia w wysokości 100 000 złotych

Nabór wniosków rozpoczyna się od 22.11 do 06.12.2018 roku.

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne z terenu gmin: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna, Wisznice, Zalesie, miasto Międzyrzec Podlaski, miasto Terespol.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie z LGD Lasovia

Podejmowanie działalności gospodarczej 50 000 złotych.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 12.11 do 26.11.2018 roku.

 

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Niwiska, Ostrów, Cmolas, Tuszów Narodowy.

 

Czytaj więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór na:

- podjęcie działalności gospodarczej;

- dotacje w kwotach 20 000 złotych.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 13.11 do 19.11.2018 roku.

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn, oraz zarejestrowane w PUP w Puławach.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie z LGD Prowent

Podejmowanie działalności gospodarczej do 100000 złotych.

Rozwijanie działalności gospodarczej do 300000 złotych.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od 23.11 do 07.12.2018 roku.

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy, lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Wadowice Górne, Żyraków.

Czytaj więcej...

Biuro nieczynne

Drodzy Państwo,

Informujemy, że w dniu 12 listopada br. biuro będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

Zespół Ascend.

Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

 • Dofinansowanie od 250 tys. zł do 1 mln. zł.
 • Poziom wsparcia do 80 % kosztów kwalifikowanych. 

Wnioski można składać od 30 listopada do 7 lutego 2019 roku.

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorstwom, które posiadają co najmniej zakład lub, oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego lub, co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszone będzie na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie z LGD Lider Dolina Strugu.

Podejmowanie działalności gospodarczej do 50 000 złotych.

Rozwijanie działalności gospodarczej do 300 000 złotych.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od 05.11 do 19.11.2018 roku.

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy, lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn.

Czytaj więcej...

Biuro nieczynne

Drodzy Państwo,

Informujemy, że w dniach od 1 listopada do 2 listopada br. biuro będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w pozostałe dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

Zespół Ascend.

Dofinansowanie z LGD Bialskopodlaska.

 • Rozwój działalności gospodarczej.
 • Wsparcie do 300 000 złotych
 • Formą wsparcia jest refundacja 70% kosztów kwalifikowanych.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od 12.11 do 26.11.2018 roku.

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy z terenu gmin: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna, Wisznice, Zalesie, miasto Międzyrzec Podlaski, miasto Terespol.

Czytaj więcej...

Kredyt na innowacje technologiczne

 W ramach konkursu uprawnieni są:

 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • średnie przedsiębiorstwa,

 

Wnioski można składać od 08 października 2018 roku do 26 kwietnia 2019 roku.

Nabór skierowany jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

Rozwój MŚP na terenie woj. podkarpackiego

W ramach konkursu uprawnione są:

 • mikro przedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • średnie przedsiębiorstwa,

Wnioski można składać od 31 października do 28 lutego 2019 roku.

Realizowane projekty muszą znajdować się na terenie województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej...

Wzrost konkurencyjności MŚP

W ramach konkursu uprawnione są:

 • mikro przedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • średnie przedsiębiorstwa,

 

Wnioski można składać od 15 października do 31 grudnia 2018 roku.

Realizowane projekty muszą znajdować się na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj więcej...

Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA

Rozwój działalności gospodarczej.

Wsparcie od 100 000 złotych.

Formą wsparcia jest refundacja 60% kosztów kwalifikowanych.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od 08.10 do 22.10.2018 roku.

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy z terenu gmin: Bochnia, Drwina, Rzezawa, Szczurowa, Koszyce, Nowe Brzesko, Kazimierza Wielka.

Czytaj więcej...

„Wygraj wniosek – pozyskaj dotacje VI”

 

Konkurs na bezpłatne przygotowanie biznesplanu i wniosku na:

 • Pozyskanie premii na założenie firmy 80 000 złotych.
 • Rozwój działalności gospodarczej dofinansowanie do 179 870 złotych.

Na zgłoszenia czekamy do 24.09.2018 roku.

W ramach konkursu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie LGD "U Źródeł"

Podejmowanie działalności gospodarczej do 80.000,00 złotych.

Rozwijanie działalności gospodarczej do 179.870,00 złotych.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od 24.09 do 08.10.2018 roku.

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy, lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Białaczów, Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Paradyż, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Żarnów.

Czytaj więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach ogłasza nabór na:

 • podjęcie działalności gospodarczej;
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 • dotacje w kwotach 20 000 złotych.

 Nabór wniosków rozpoczyna się od 17.09 do 21.09.2018 roku.

Czytaj więcej...