10 mln złotych na kształcenie ogólne w województwie lubelskim

Kształcenie odgrywa wyjątkowo istotną rolę w życiu każdego człowieka, już od najmłodszych lat każdy z nas ma styczność z edukacją. Inwestowanie w proces kształcenia jest zatem bardzo ważnym elementem rozwoju każdego regionu, dlatego od 30.01.2017 do 31.03.2017 roku warto wziąć udział w naborze wniosków w ramach działania 12.2- Kształcenie ogólne na terenie województwa lubelskiego. Beneficjentami mogą być szkoły/placówki oświatowe prowadzące kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, który znajdą Państwo w podzakładce DZIAŁANIA

 

Nawet 200 000 EURO, dotacji dla przedsiębiorców z podkarpacia

Podmioty planujące realizację inwestycji (np. zakup prac budowlanych, środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych) w celu udoskonalenia swojej oferty mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach drugiego już w tym roku naboru do działania 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie”. Nabór będzie trwał do 21 lutego 2017 roku a do podziału jest 85 milionów złotych. zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, który znajdą Państwo na w podzakładce DZIAŁANIA

 

Średni przedsiębiorco z lubelskiego, zwiększ swoją konkurencyjność za unijne pieniądze!

Od 31 stycznia do 10 kwietnia 2017 roku średni przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 3 000 000 zł na rozwój swojej firmy w ramach RPO województwa lubelskiego działanie 3.7 – wzrost konkurencyjności MŚP.W 2010 roku na Lubelszczyźnie istniały jednie 1273 średnie przedsiębiorstwa, co stanowiło 4,02% w skali kraju1. Jest to bardzo niewielka liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, nadarza się właśnie okazja by ten stan rzeczy zmienić. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, który znajdą Państwo na w podzakładce DZIAŁANIA

 

Ponad 92 miliony złotych na OZE w województwie lubelskim

Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju, surowce kopalne tracą na znaczeniu na rzecz swoich ekologicznych następców. Podobnie jak OZE rozgłos uzyskuje pozyskiwanie funduszy unijnych. Połączenie tych dwóch kwestii w rezultacie owocuje naborem na terenie województwa lubelskiego, który rozpoczyna się 28 lutego 2017 roku w ramach działania 4.2- Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej...

1,5 mln zł dla przedsiębiorców z Lubelszczyzny na termomodernizacje i OZE

Już tylko Do 31 stycznia 2017r. w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, można składać wnioski o dofinansowanie  projektów polegających na (przykłady): dociepleniu ścian i stropów budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana/montaż efektywnego energetycznie źródła ciepła (np. nowoczesny kocioł kondensacyjny, pompa ciepła), montaż instalacji produkującej prąd z odnawialnych źródeł (np. panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, biogazownie),  wymiana oświetlenia (na energooszczędne).

Czytaj więcej...

Dotacje z UE na termomodernizacje i OZE do 65% nawet 1,5 mln PLN. Wnioski można składać od 18. Listopada

Przedsiębiorcy, pragnący zmniejszyć swoje wydatki na koszty ogrzewania oraz energii elektrycznej w budynkach w których prowadzą działalność gospodarczą, mogą wnioskować o dofinansowanie między innymi na realizację inwestycji termomodernizacyjnych (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, wymiana źródła ciepła itp.) oraz instalacje wytwarzające energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (OZE). Więcej informacji na temat wspomnianego naboru, znajdą Państwo w zakładce DZIAŁANIA.

 

 

 

 

 

 

 

Szansa dla podlaskich przedsiębiorców

Już wkrótce, bo 19 września ruszy nabór wniosków w ramach działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Wnioski o dofinansowanie z puli 20 mln złotych będzie można składać do 24 października.

Czytaj więcej...

Dotacje dla szkół w woj. lubelskim

29 lipca rozpocznie się nabór wniosków do działania 13.7 Infrastruktura szkolna dla województwa lubelskiego. Wnioskodawcy na złożenie dokumentacji będą mieli czas do 14 września. Wnioski o dofinansowanie w ramach wymienionego działania mogą składać organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Czytaj więcej...