75 000 zł na własną firmę lub 300 000 zł na jej rozwój

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wokół Lublina” 20 lipca 2017 roku rozpocznie nabór wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej. Formą wsparcia jest premia w wysokości do 75 000 zł na start lub do 300 000 zł na rozwój, przy wsparciu do 60%. Wnioski można będzie składać do 18 sierpnia 2017 roku. Konkurs ma przyczynić się do powstawania nowych firm, rozwoju istniejących oraz tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Więcej informacji znajdziecie Państwo w artykule w podzakładce DZIAŁANIA

Zmiany godzin otwarcia firmy

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym siedziba naszej firmy będzie czynna w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zespół Ascend

Szalejąca moda na OZE

Ostatnie półrocze w praktycznie każdym województwie owocuje w nabory wniosków związane z odnawialnymi źródłami energii. Przyszedł także czas na mazowieckie, małopolskie i świętokrzyskie. W województwie mazowieckiem od 28 kwietnia trwa nabór w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, w świętokrzyskim 30 czerwca startuje konkurs z działania 3.1 Wykorzystanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podobnie w małopolskim 30 czerwca rozpoczyna się nabór dotyczący poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP. Więcej informacji znajdziecie Państwo w artykule w podzakładce DZIAŁANIA

100 milionów na godzenie życia zawodowego i prywatnego

Już za niecałe dwa tygodnie rusza nabór wniosków w ramach działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego z Lubelskiego RPO. Program dotyczy przedsięwzięć związanych ze zwiększaniem dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków i klubów dziecięcych oraz działań w zakresie aktywizacji kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich.
Więc informacji na stronie konkursu: http://rpo.lubelskie.pl/dw_efs/nabor-881-9_4_godzenie_zycia_zawodowego_i.html.

 

 

 

195 mln złotych na innowacje dla MŚP z Polski Wschodniej

Od 1 czerwca do 31 lipca MŚP z lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mają szansę otrzymać 195 mln zł na swoje firmy z poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. W ramach projektu będzie można sfinansować m.in. nabycie nieruchomości, nabycie albo wytworzenie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów itp. Zachęcamy do zapoznania się z naborem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-131-wdrazanie-innowacji-przez-msp-2/

 

 

 

Odnawialne źródła energii dostępne także dla Ciebie!

Od końca 2016 roku do 31 maja roku bieżącego istnieje możliwość składania wniosków na OZE w ramach działania 3.1- Rozwój OZE RPO woj. podkarpackiego. Przewidziany budżet projektu to 70 000 000 PLN! Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, dostępnego w podzakładce DZIAŁANIA.

 

 

 

Aż 37 900 000 zł w dwóch działaniach dla podlaskich przedszkolaków!

31 marca 2017 roku startują dwa nabory wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ukierunkowane na inwestycje w wychowanie przedszkolne. W obydwu przypadkach otrzymać można dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych na poziomie 85%. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, dostępnego w podzakładce DZIAŁANIA.

 

 

 

100 mln zł na podlaskie OZE

03 marca 2017 roku ruszył nabór wniosków w ramach działania  5.1- Energetyka oparta na OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Budżet projektu to aż 100 000 000 zł, który podzielony jest na trzy typy projektów dotyczących: energetyki opartej na OZE (słoneczna), wykorzystania energii z OZE na własne potrzeby oraz projekty dot. inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej. Poziom dofinansowania sięga 85%. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 20 000 zł, maksymalna natomiast wynosi 2 000 000 zł. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanych przez nas artykułem, który znajdą Państwo w pozakładce DZIAŁANIA

 

 

 

Dotacje na prace badawczo-rozwojowe

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim graficznym przedstawieniem dwóch naborów: 1.2 Sektorowe programy B+R POIR oraz 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa RPO lubelskie. Dofinansowanie będą mogły pozyskać projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią- znajduje się w podzakładce RAPORTY

 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Aktualnie rozpoczynają się nabory wniosków na realizację projektów dotyczących podejmowania działalności gospodarczej. Aby przybliżyć zasady udziału we wspomnianych konkursach, przygotowaliśmy poradnik. Jeżeli masz pomysł na własny biznes to jest on właśnie dla Ciebie. Znajdziesz w nim informacje dotyczące m.in. kwestii finansowych, kryteriów oraz tego na co konkretnie możesz uzyskać fundusze. Zachęcamy do zapoznania się z jego pełną treścią- znajduje się w podzakładce RAPORTY

 

10 mln złotych na kształcenie ogólne w województwie lubelskim

Kształcenie odgrywa wyjątkowo istotną rolę w życiu każdego człowieka, już od najmłodszych lat każdy z nas ma styczność z edukacją. Inwestowanie w proces kształcenia jest zatem bardzo ważnym elementem rozwoju każdego regionu, dlatego od 30.01.2017 do 31.03.2017 roku warto wziąć udział w naborze wniosków w ramach działania 12.2- Kształcenie ogólne na terenie województwa lubelskiego. Beneficjentami mogą być szkoły/placówki oświatowe prowadzące kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, który znajdą Państwo w podzakładce DZIAŁANIA

 

Nawet 200 000 EURO, dotacji dla przedsiębiorców z podkarpacia

Podmioty planujące realizację inwestycji (np. zakup prac budowlanych, środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych) w celu udoskonalenia swojej oferty mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach drugiego już w tym roku naboru do działania 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie”. Nabór będzie trwał do 21 lutego 2017 roku a do podziału jest 85 milionów złotych. zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, który znajdą Państwo na w podzakładce DZIAŁANIA

 

Średni przedsiębiorco z lubelskiego, zwiększ swoją konkurencyjność za unijne pieniądze!

Od 31 stycznia do 10 kwietnia 2017 roku średni przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 3 000 000 zł na rozwój swojej firmy w ramach RPO województwa lubelskiego działanie 3.7 – wzrost konkurencyjności MŚP.W 2010 roku na Lubelszczyźnie istniały jednie 1273 średnie przedsiębiorstwa, co stanowiło 4,02% w skali kraju1. Jest to bardzo niewielka liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, nadarza się właśnie okazja by ten stan rzeczy zmienić. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, który znajdą Państwo na w podzakładce DZIAŁANIA

 

Ponad 92 miliony złotych na OZE w województwie lubelskim

Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju, surowce kopalne tracą na znaczeniu na rzecz swoich ekologicznych następców. Podobnie jak OZE rozgłos uzyskuje pozyskiwanie funduszy unijnych. Połączenie tych dwóch kwestii w rezultacie owocuje naborem na terenie województwa lubelskiego, który rozpoczyna się 28 lutego 2017 roku w ramach działania 4.2- Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej...

1,5 mln zł dla przedsiębiorców z Lubelszczyzny na termomodernizacje i OZE

Już tylko Do 31 stycznia 2017r. w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, można składać wnioski o dofinansowanie  projektów polegających na (przykłady): dociepleniu ścian i stropów budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana/montaż efektywnego energetycznie źródła ciepła (np. nowoczesny kocioł kondensacyjny, pompa ciepła), montaż instalacji produkującej prąd z odnawialnych źródeł (np. panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, biogazownie),  wymiana oświetlenia (na energooszczędne).

Czytaj więcej...

Dotacje z UE na termomodernizacje i OZE do 65% nawet 1,5 mln PLN. Wnioski można składać od 18. Listopada

Przedsiębiorcy, pragnący zmniejszyć swoje wydatki na koszty ogrzewania oraz energii elektrycznej w budynkach w których prowadzą działalność gospodarczą, mogą wnioskować o dofinansowanie między innymi na realizację inwestycji termomodernizacyjnych (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, wymiana źródła ciepła itp.) oraz instalacje wytwarzające energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (OZE). Więcej informacji na temat wspomnianego naboru, znajdą Państwo w zakładce DZIAŁANIA.