Podziękowanie za współpracę

W dniu 10 listopada 2015 r. zakończył się III nabór wniosków do programu " Alpy Karpatom ".

 

Naszym Klientom dziękujemy za współpracę i życzymy powodzenia w pozyskaniu dotacji.

 

 

ARiMR uruchamia kolejne działanie z PROW 2014 - 2020, tym razem dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego

Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". Pomoc w tym poddziałaniu kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi. 

Czytaj więcej...

30 mln zł dla woj. lubelskiego na aktywizację zawodową.

Nabór został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach działania 9.1 Aktywizacja zawodowa i będzie prowadzony w terminie od 30-10-2015 do 30-06-2016 r. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 30 mln zł, przy czym wartość projektu na którego realizację Beneficjent chciałby pozyskać dotacje, nie może być mniejsza niż 100 tys. zł a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95 %.

Czytaj więcej...

86 000,00 PLN dofinansowania dla przedsiębiorstw z Podkarpacia

Nabór został ogłoszony przez Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego i będzie prowadzony do 10.11.2015 r. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 248 947,53 CHF. Minimalna kwota dofinansowania to 60.000,00 zł, a maksymalna 86.000,00 zł (maksymalny poziom dofinansowania to 60% wartości projektu).

Czytaj więcej...

Wsparcie dla rolników nawet do 900 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych

W terminie od 19 października do 17 listopada 2015r. rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro mogą ubiegać się o dotację na inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego. Rolnicy, którzy zdecydują się na rozwinięcie produkcji prosiąt mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 900 tys. zł. Natomiast pozostali producenci otrzymają wsparcie do 500 tys. zł.

Czytaj więcej...

Możliwość pozyskania dotacji na szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych ( ICT) i języków obcych w woj. lubelskim

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 30-10-2015 do 30-06-2016r. O dofinansowanie w wysokości 90% wartości kosztów kwalifikowalnych mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które mają możliwość prowadzenia oferty edukacyjnej dla osób dorosłych, w zakresie ICT bądź języków obcych oraz podmioty uprawnione do potwierdzania umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych. Budżet ogłoszonego naboru wynosi 15 mln zł, przy czym konkurs nie przewiduje ograniczeń w wielkości maksymalnej kwoty dofinansowania.

Czytaj więcej...

Bon na innowacje- dotacje do 400 tys. zł dla przedsiębiorców z całej Polski na wprowadzenie bądź ulepszenie już oferowanych produktów lub usług

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 30 grudnia br. Budżet projektu, o dofinansowanie którego wnioskuje przedsiębiorca, nie może być niższy niż 60 tys. zł i wyższy od 400 tys. zł. Poziom dofinansowania wynosi do 80% w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy oraz do 70 % w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Czytaj więcej...

Ponad 9 mln zł dotacji na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w woj. mazowieckim

Pojawiła się kolejna możliwość pozyskania dotacji na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Nabór został ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i będzie prowadzony w terminie od 30 września do 29 października 2015 r. Maksymalna wartość dotacji o jaką można się ubiegać to ponad 9 mln zł przy czym maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% wartości projektu.

Czytaj więcej...