Wsparcie dla rolników nawet do 900 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych

W terminie od 19 października do 17 listopada 2015r. rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro mogą ubiegać się o dotację na inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego. Rolnicy, którzy zdecydują się na rozwinięcie produkcji prosiąt mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 900 tys. zł. Natomiast pozostali producenci otrzymają wsparcie do 500 tys. zł.

Czytaj więcej...

Możliwość pozyskania dotacji na szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych ( ICT) i języków obcych w woj. lubelskim

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 30-10-2015 do 30-06-2016r. O dofinansowanie w wysokości 90% wartości kosztów kwalifikowalnych mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które mają możliwość prowadzenia oferty edukacyjnej dla osób dorosłych, w zakresie ICT bądź języków obcych oraz podmioty uprawnione do potwierdzania umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych. Budżet ogłoszonego naboru wynosi 15 mln zł, przy czym konkurs nie przewiduje ograniczeń w wielkości maksymalnej kwoty dofinansowania.

Czytaj więcej...

Bon na innowacje- dotacje do 400 tys. zł dla przedsiębiorców z całej Polski na wprowadzenie bądź ulepszenie już oferowanych produktów lub usług

Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 30 grudnia br. Budżet projektu, o dofinansowanie którego wnioskuje przedsiębiorca, nie może być niższy niż 60 tys. zł i wyższy od 400 tys. zł. Poziom dofinansowania wynosi do 80% w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy oraz do 70 % w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Czytaj więcej...

Ponad 9 mln zł dotacji na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w woj. mazowieckim

Pojawiła się kolejna możliwość pozyskania dotacji na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Nabór został ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i będzie prowadzony w terminie od 30 września do 29 października 2015 r. Maksymalna wartość dotacji o jaką można się ubiegać to ponad 9 mln zł przy czym maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% wartości projektu.

Czytaj więcej...

Dotacje na przedszkola i żłobki- woj. świętokrzyskie

W dniach 31.08-18.09.2015 r. będzie prowadzony nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przeznaczony dla przedszkoli. Dla żłobków, natomiast termin naboru planowany jest w okresie 21.09-0910.2015r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów a jednocześnie wysokość dotacji o jaką można się ubiegać w ramach konkursu wynosi 7 000 000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania to 85% wartości projektu.

Czytaj więcej...

Dotacje na żłobki- woj. podlaskie

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze wniosków przeznaczonym dla osób fizycznych i firm chcących otworzyć żłobek lub klub dziecięcy oraz dla żłobków już funkcjonujących. Nabór został ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i odbędzie się w terminie od 14 do 25 września 2015 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 21 000 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Fundusze Europejskie dla przedszkoli i żłobków - już wkrótce pierwsze nabory

Na III kwartał 2015 roku planowane są pierwsze nabory z Regionalnych Programów Operacyjnych przeznaczonych dla przedszkoli i żłobków zarówno publicznych jak i niepublicznych. Wsparcie będzie można otrzymać m.in. na tworzenie nowych żłobków, zwiększanie liczby miejsc w żłobkach, poszerzenie oferty zajęć oraz modernizację budynków przedszkoli i żłobków. Dofinansowanie powyższych i innych działań możne sięgać nawet 85% planowanych wydatków.

Czytaj więcej...

300 tys. zł dotacji na turystykę - infografika

Do 4 września 2015 roku trwa nabór wniosków, w którym ubiegać się można o dofinansowanie w wysokości nawet do  300 tys. zł na działania związane z rozwojem turystyki.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas infografiką zawierająca zasady uczestnictwa w konkursie, którą znajdą Państwo w zakładce " Infografiki"

infografika- Jan III Sobieski

 

Dotacje na turystykę do 300 tys. zł z programu „ Szlak Jana III Sobieskiego”

W terminie od 27 lipca 2015 roku do dnia 4 września 2015 roku, właściciele funkcjonujących Przedsiębiorstw, Organizacje Pozarządowe oraz Podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą mogą ubiegać się dofinansowanie w wysokości nawet do  300 tys. zł. Nabór został ogłoszony przez Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego w ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”

 

Czytaj więcej...