Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Ascend Consulting Sp. z o.o., z siedzibą Sadurki 12b, 24-150 Nałęczów, NIP 7123280265, REGON 06157657000000.


Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi zgodnie z treścią wiadomości zawartej w formularzu kontaktowym (w oparciu o podstawę prawną art. 6 ust 1 pkt. f RODO, podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.


Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na przesłaną nam wiadomość.


Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Sadurki 12b, 24-150 Nałęczów

e-mail: info@ascendc.pl

tel. 081 311 76 01

tel. 0 517 575 585

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.