Ascend Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  informuje o realizacji projektu pt. „Inwestycja w OZE w Ascend Consulting w 2022”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji znajdą Państwo w OPISIE PROJEKTU.