Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego ogłosiła nabór uzupełniający w związku z niewykorzystaniem alokacji finansowych w ostatnim naborze. Wnioski można składać do 20 lutego 2015r.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:  funkcjonujące przedsiębiorstwa, nowe firmy/podmioty rozpoczynające  własną działalność gospodarczą oraz Organizacje Pozarządowe , z obszaru gmin: Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków

Wysokość dotacji:

  1. Prywatne przedsiębiorstwa- poziom dofinansowania 60 %  od 30 000,00 zł do 300 000,00 zł
  2. Nowe firmy /podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą- poziom dofinansowania 70 % od 20 000,00 zł do 40 000,00 zł
  3. Organizacje pozarządowe- poziom dofinansowania 90% od 20 000,00 zł do 50 000,00 zł

Celem działania będącego przedmiotem niniejszego naboru jest:

Rozbudowa oferty turystycznej 6-ciu gmin podregionu ( w skład, którego wchodzą gminy:

 

Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Gorzków) opartej o lokalne potencjały i zasoby.

Program dofinansuje projekty, które będą skupiały się na osiągnięciu następujących rezultatów:

- Rozwinięte zasoby ludzkie w podregionie;

- Rozwinięta przedsiębiorczość w podregionie;

- Podniesiona i utrzymana jakość produktów i usług Szlaku Jana III Sobieskiego;

- Rozpoznawalna w regionie marka Szlaku Jana III Sobieskiego.

Więcej informacji możecie uzyskać Państwo na stronie internetowej Operatora Dotacji http://www.szlaksobieskiego.info/

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi Doradcami.