Masz pomysł na uruchomienie własnej firmy, ale brakuje Ci pieniędzy? Środki na rozpoczęcie własnej działalności można zdobyć poprzez udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działanie 6.2., który wspiera oraz promuje przedsiębiorczość i samozatrudnienie. Nabór wniosków planowany jest na przełomie lutego i marca.

 

Projekt obejmie wsparciem 45 osób w tym:kobiety wychodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz osoby w wieku do 30 r.ż.

Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo,zamieszkała na obszarze powiatów: bialski grodzki/ ziemski, chełmski grodzki/ziemski,  hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, opolski, parczewski, radzyński, świdnicki, tomaszowski,  włodawski, zamojski grodzki/ ziemski rycki.  

Dodatkowo wszystkie osoby, którym przyznane zostanie wsparcie finansowa, otrzymają w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy, finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1,6 tys. zł. Pozyskane środki wsparcia pomostowego można przeznaczyć na opłacenie bieżących rachunków firmy np. koszty ZUS, koszty administracyjna (czynsz lub wynajem), koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty działań informacyjno – promocyjnych. 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.