0 marca upływa termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu KIK/14 pn.: „Dolina Karpia – szansa na przyszłość.” Dotacje będą przyznawane w szczególności na rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych na obszarach rolniczych.

 

I.  O dofinansowanie w wysokości od 20 do  40 tys. zł  mogą ubiegać się :

  • osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,
  • osoby zameldowane na dzień składania wniosku na terenie gmin biorących udział w Projekcie: Zator, Przeciszów, Polanka Wielka , Osiek, Brzeźnica,
  • osoby nie posiadające w okresie 90 dni przed przystąpieniem do projektu zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Maksymalny poziom dofinansowania 70%.

II. O  dofinansowanie w wysokości od 30 do 200 tys. zł mogą ubiegać się:

  • istniejące przedsiębiorstwa w tym: a) mikro-przedsiębiorstwa, b) małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby zameldowane na dzień składania wniosku na terenie gmin biorących udział w Projekcie: Zator, Przeciszów, Polanka Wielka , Osiek, Brzeźnica.
  • przedsiębiorstwa posiadające oddział lub siedzibę na terenie gminy biorącej udział w Projekcie: zgodnie z alokacją finansową w naborze.
  • przedsiębiorstwa spełniające warunki mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania 60%.

Więcej informacji mogą uzyskać Państwo na stronie internetowej Operatora Dotacji http://caz.zator.pl/index.html