Nabór wniosków na Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ogłoszony!

Czego dotyczy nabór?

 • Podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej po raz pierwszy
 • Podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
 • Rozszerzenia przedmiotu prowadzonej działalności o rodzaj działalności wg PKD podejmowany po raz pierwszy lub ponownie po 24 miesiącach od dnia wykreślenia kodu z CEIDG

Dofinansowanie:

 • 150 000 zł - jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy 
 • 200 000 zł - jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy 
 • 250 000 zł - jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy 

Terminy:

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 28 luty 2022 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 28 kwietnia 2022 r.

Wnioski może złożyć: rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który:

a) jest obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej

b) w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat 

c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (warunek konieczny) 

d) pracuje w gospodarstwie położonym na terenie Polski w miejscowości znajdującej się na terenie: gminy wiejskiej; gminy wiejsko-miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. 

  

Wsparcie może zostać przeznaczone na:

 • Zakup środków trwałych: maszyn, urządzeń, wyposażenia lub środków transportu (co najmniej 70% premii) 
 • Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja budynków i budowli wykorzystywanych do działalności
 • Zakup usług doradczych
 • Kursy oraz szkolenia 
 • Zakup oprogramowania komputerowego, licencji i patentów
 • Itd. 

Punktowane kryteria wyboru projektu

 1. Operacja jest realizowana przez Wnioskodawcę posiadającego kwalifikacje zawodowe za zakresu podejmowanej działalności przewidzianej w biznesplanie – 3 pkt
 2. Operacja jest realizowana przez Wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat – 1 pkt
 3. Innowacyjność operacji w skali gminy, na obszarze której będzie realizowany projekt – 2 pkt 
 4. Operacja jest realizowana przez Beneficjenta albo małżonka Beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi"  – 2 pkt
 5. Operacja jest realizowana w powiecie o wysokim poziomie bezrobocia w województwie – 0-2 pkt
 6. Operacja przewiduje utworzenie więcej niż 1, mniej niż 2 miejsca pracy – 5 pkt
 7. Operacja przewiduje utworzenie więcej niż 2, mniej niż 3 miejsca pracy – 6 pkt
 8. Operacja przewiduje utworzenie więcej niż 3 – 7 pkt

Minimalna liczba punktów, które należy uzyskać - 4 pkt. 

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585