Rusza nabór wniosków o dotację na fotowoltaikę i termomodernizację w województwie lubelskim!

 

Na przełomie lutego i marca 2022 roku rozpoczyna się nowy nabór wniosków na wsparcie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw w województwie lubelskim. 

W ramach niego zaplanowane zostały 3 rundy:

  1. Runda I - Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW - od 28.02.2022
  2. Runda II - Głęboka termomodernizacja - od 22.03.2022
  3. Runda III - Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW - od 21.04.2022

 

Dotacja przeznaczona jest dla mikromałych oraz średnich przedsiębiorstw, a także dla spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki działających na terenie województwa lubelskiego. 

Na co można przeznaczyć wsparcie?

 Runda I: 

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW.

Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

 

Runda II:

Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE.

Powyższe działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu, niezwiązany z wymianą źródła ciepła.

Ponadto, dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

Runda III: 

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW.

Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

 

 

 Jeśli są Państwo zainteresowani naborem zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. Informacje kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt