Nabór wniosków na Przetwórstwo produktów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ogłoszony!

Czego dotyczy nabór?

Rozwijania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców bez GMO oraz przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół.

Dofinansowanie:

 • Maksymalna wysokość dofinansowania: 10 000 000 PLN (dla przedsiębiorców), 15 000 000 PLN (dla grup producentów)
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: do 50% kosztów kwalifikowalnych
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:  100 000 zł 
 • Dodatkowe informacje: Możliwość zaliczkowania

Terminy:

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 październik 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 29 listopad 2021 r.

 

Wnioski mogą złożyć firmy mikro, małe, średnie i duże prowadzące działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie oraz przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie prowadzące działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół.

 

Kody PKD objęte wsparciem:

10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – w zakresie przetwarzania ziół

10.41.Z – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych – w zakresie przetwarzania ziół

10.83.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy – w zakresie produkcji herbat ziołowych lub herbat ziołowych z dodatkiem owoców i innych roślin 

10.91.Z – Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 

46.21.Z – Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – w zakresie sprzedaży hurtowej ziół

 

Wsparcie może zostać przeznaczone na:

 • Zakup środków trwałych: maszyn, urządzeń przeznaczonych od magazynowania, przetwarzania produktów rolnych; aparatury pomiarowej, kontrolnej itp; oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji lub magazynowania.
 • Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja budynków i budowli wykorzystywanych do działalności ("Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń.) 
 • Przygotowywanie dokumentacji w tym: kosztorysów, projektów, operatów wodnoprawnych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, przygotowanie biznesplanu, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego itp. (maks. 10% pozostałych kosztów niekwalifikowalnych)

Punktowane kryteria wyboru projektu

 1. Grupy producentów, związki grup producentów, organizacje producentów lub ich zrzeszenia – 5 pkt
 2. Prowadzenie działalności w formie spółdzielni (nie dotyczy podmiotów z pkt. 1) – 5 pkt
 3. Innowacyjność operacji w skali przedsiębiorstwa – 5 pkt 
 4. Operacja zakłada inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu – 5 pkt
 5. Uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości – 3 pkt
 6. Po zakończeniu realizacji operacji przedsiębiorstwo będzie pozyskiwało co najmniej 10% całkowitej ilości produktów niezbędnych do produkcji bezpośrednio od producentów (rolników) ekologicznych na podstawie umów zawartych na okres min. 3 lat. – 5 pkt
 7. Po zakończeniu realizacji operacji przedsiębiorstwo będzie nabywało surowce na podstawie co najmniej 3 letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, grupami producentów rolnych, wstępnie uznanymi grupami producentów owoców i warzyw lub organizacjami producentów, związkami grup producentów rolnych, zrzeszeniami organizacji producentów lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne, które nabywają surowce od producentów rolnych na podstawie umów; lub
 8. Wykorzystywanie do zamrażania i przechowywania produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi itp.; lub
 9. Przetwarzanie produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług innych niż w zakresie zamrażania i przechowywania produktów rolnych zawieranych bezpośrednio z […] na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych, przetwarzanych lub przechowywanych produktów rolnych – 5 pkt
 10. Operacja realizowana będzie w gminie o wysokim bezrobociu – 4 pkt

 

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585