Nabór wniosków na Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, realizowany w ramach Programu Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego ogłoszony!

 

Czego dotyczy nabór?

Sfinansowania zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Dofinansowanie:

 • Maksymalna wysokość dofinansowania: 4 000 000 PLN
 • Alokacja: 4 000 000 PLN
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: do 80%
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:  100 000 zł 
 • Minimalny wkład własny: min. 20%

Terminy:

 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 listopada 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 13 grudnia 2021 r.

 

Wnioski mogą złożyć firmy z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na na obszarze województwa świętokrzyskiego.

 

Wsparcie może zostać przeznaczone na:

1) aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt oraz wyposażenie służące tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług

2) patenty, licencje, niezbędne ekspertyzy, analizy i raporty badawcze

3) prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, opracowanie linii pilotażowych

4) dzierżawa gruntów, amortyzacja budynków

 

Obowiązkowe kryteria wyboru projektu

 1. Projekt musi wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego
 2. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20% średniorocznych obrotów Wnioskodawcy liczonych na podstawie 3 kolejnych okresów obrachunkowych wybranych z 5 ostatnich lat (nie dotyczy projektów polegających na zakupie infrastruktury) 

 Kryteria rozstrzygające:

 • Potencjał innowacyjny przedsięwzięcia
 • Przynależność Wnioskodawcy do sektora MŚP
 • W projekcie przewidziano współpracę z jednostkami naukowymi
 • Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym.
 • Realizacja projektu wpłynie na wzrost zatrudnienia personelu badawczego
 • Wnioskodawca dysponuje personelem badawczym
 • Wysokość wkładu własnego (dotyczy projektów polegających na zakupie infrastuktury)
 • Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty prac B+R (dotyczy projektów B+R)
 • Projekty dotyczące przetwórstwa przemysłowego (dotyczy projektów B+R)

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585