Nabór wniosków na Bony na cyfryzację, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Cyfryzacja 6.2 POIR) ogłoszony!

Dofinansowanie wynosi min. 60 000 PLN, max 300 000 PLN.

 

Czego dotyczy nabór?

Dofinansowania i wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych.

Konkurs promuje projekty związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych wpływających korzystnie na zmianę funkcjonowania firmy (np. w zakresie świadczenia usług) a także w zakresie zmiany produktów. Celem bonów jest wsparcie dla firm, które ma złagodzić skutki wystąpienia panedmii COVID-19 (konkurs premiujący branże, które ucierpiały przez pandemię) a także promowanie rozwiązań cyfryzacyjnych.

 

Dofinansowanie:

  • Minimalna wysokość dofinansowania: 60 000 PLN
  • Maksymalna wysokość dofinansowania: 300 000 PLN
  • Alokacja: 110 000 000 PLN
  • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
  • Minimalny wkład własny: 15%
  • Forma wsparcia: pomoc de minimis

Terminy:

  • Ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

 

Wnioski mogą złożyć firmy z sektora MŚP.

 

Wsparcie może zostać przeznaczone na:

1) zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
2) zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

 

Kryteria wyboru projektu:

1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania (punktacja: 0 lub 1)

2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja: 0 lub 1)

3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja: 0 lub 1).

4. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (punktacja 0 lub 1)

5. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami (punktacja 0 lub 1)

6. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu (punktacja 0 lub 1)

7. Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (jeśli dotyczy) (punktacja 0 lub 1)

 

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje nie później niż na 3 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

 

 W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585