Zakładanie działalności gospodarczej 80 000 PLN

Nabór wniosków rozpoczyna się od 16.09.2021r. do 30.09.2021r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Miasto Włodawa, gmina wiejska Włodawa, gmina Wola Uhruska, gmina Hańsk, gmina Ruda-Huta, gmina Hanna, gmina Wyryki, gmina Stary Brus.

 

 

Zakładanie działalności gospodarczej:

Forma wsparcia: premia

Limit środków: 364 499,12 zł.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Poleska Dolina Bugu; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

Kryteria wyboru projektu:

1) Priorytetowe grupy wnioskodawców

            - Wnioskodawca należy do jednej z grup defaworyzowanych i jednocześnie jest osobą niepracującą na podstawie umowy o pracę – 15 pkt

            - Wnioskodawca należy do jednej z grup osób defaworyzowanych i jednocześnie jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę – 0 pkt

2) Innowacyjność operacji

            - Projekt jest innowacyjny w skali całego obszaru LGD – 4 pkt

            - Projekt jest innowacyjny w skali gminy – 2 pkt

            - Projekt nie jest innowacyjny – 0 pkt  

3) Wpływ operacji na stan środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne

            - Operacja ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska i klimat – 2 pkt

            - Brak pozytywnego wpływu na ochronę środowiska i klimat – 0 pkt

4) Zakres podejmowanej działalności gospodarczej

            - Działalność, której podstawą są lokalne produkty rolne – 4 pkt

            - Działalność produkcyjna – 3 pkt

            - Inna działalność – 0 pkt

5) Szkolenia biura LGD

- Wnioskodawca korzystał ze szkoleń LGD przygotowujących do ubiegania się o dotację w LGD– 2 pkt

- Wnioskodawca nie korzystał ze szkoleń LGD przygotowujących do ubiegania się o dotację w LGD – 0 pkt

6) Liczba tworzonych miejsc pracy  

- Operacja zakłada utworzenie co najmniej dwóch miejsc pracy więcej niż wymagane minimum – 4 pkt

            - Operacja zakłada utworzenie jednego miejsca pracy więcej niż wymagane minimum – 2 pkt

            - Operacja nie przewiduje utworzenia większej liczby miejsc pracy niż wymagane minimum – 0   pkt

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska:
http://www.dolina-bugu.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585