Zakładanie działalności gospodarczej 100 000 PLN

Rozwijanie działalności gospodarczej min. 50 000 zł, max 300 000 zł

Nabór wniosków rozpoczyna się od 26.07.2021r. do 24.08.2021r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka, gmina miejska Krasnystaw.

 

 

Zakładanie działalności gospodarczej:

Forma wsparcia: premia

Limit środków: 774 027,28 zł

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Krasnystaw Plus; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

Kryteria wyboru projektu:

1. Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno – doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD:
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego w biurze LGD i spotkań konsultacyjno – doradczych
- 5 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego w biurze LGD lub spotkań konsultacyjno - doradczych
- 0 pkt. - Nie spełniono warunku

2. Wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej:
- 15 pkt. – tak
- 0 pkt. – nie

3. Wnioskodawca jest członkiem organizacji pozarządowej:
- 10 pkt. - Tak
- 0 pkt. - Nie

4. Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów:
- 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych zasobów
- 5 pkt. - wykorzystanie marki lokalnej Krasna Chata
- 0 pkt. - Operacji nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów ani wykorzystanie marki lokalnej Krasna Chata

5. Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne:
– 10 pkt. - Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne w zakresie wprowadzenia na obszarze LGD nowych lub ulepszonych usług a także nowatorskich rozwiązań organizacyjnych w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów
- 0 pkt. - operacja nie zakłada rozwiązań innowacyjnych

6. Tworzenie nowych miejsc pracy:
- 10 pkt. - 2 miejsca pracy
- 5 pkt. - od 1,5- 2 miejsc pracy
- 5 pkt - w tym zatrudnienie z grupy defaworyzowanej / w przeliczeniu na pełny etat
- 0 pkt. - Nie spełniono warunku

7. Zaplanowano działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania:
- 15 pkt. - upowszechnianie informacji dotyczącej realizacji operacji wraz z podaniem źródła finansowania zawierającą logo i informację o LGD podczas realizacji operacji, w prasie lokalnej i stronie internetowej wnioskodawcy
- 10 pkt. - upowszechnianie informacji dotyczącej realizacji operacji wraz z podaniem źródła finansowania zawierającą logo i informację o LGD i w prasie lokalnej
- 5 pkt. - upowszechnianie informacji dotyczącej realizacji operacji wraz z podaniem źródła finansowania zawierającą logo i informację o LGD na stronie internetowej wnioskodawcy
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków określonych dla kryterium

8. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub /i przeciwdziałania zmianom klimatycznym:
- 10 pkt. - tak
- 0 pkt. – nie

9. Okres realizacji operacji:
- 10 pkt.– tak
- 0 pkt. – termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 115
Minimalna liczba punktów w ocenie: 57,5

 

 

Rozwój działalności gospodarczej:


Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych,

Limit środków: 287 457,20 zł

Kryteria wyboru projektu:


1. Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno – doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD:
- 10 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego w biurze LGD i spotkań konsultacyjno – doradczych
- 5 pkt. - korzystał z doradztwa indywidualnego w biurze LGD lub spotkań konsultacyjno - doradczych
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków określonych dla kryterium

2. Wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej:
- 15 pkt. – tak
- 0 pkt. – nie

3. Wnioskodawca jest członkiem organizacji pozarządowej:
- 10 pkt. - Tak
- 0 pkt. - Nie

4. Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów:
- 10 pkt. - wykorzystanie lokalnych zasobów
- 5 pkt. - wykorzystanie marki lokalnej Krasna Chata
- 0 pkt. - Operacji nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów ani wykorzystanie marki lokalnej Krasna Chata

5. Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne:
– 10 pkt. - Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne w zakresie wprowadzenia na obszarze LGD nowych lub ulepszonych usług a także nowatorskich rozwiązań organizacyjnych w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów
- 0 pkt. - operacja nie zakłada rozwiązań innowacyjnych

6. Tworzenie nowych miejsc pracy:
- 10 pkt. - 2 miejsca pracy
- 5 pkt. - od 1,5- 2 miejsc pracy
- 5 pkt - w tym zatrudnienie z grupy defaworyzowanej / w przeliczeniu na pełny etat

7. Zaplanowano działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania operacji:
- 15 pkt. - upowszechnianie informacji dotyczącej realizacji operacji wraz z podaniem źródła finansowania zawierającą logo i informację o LGD podczas realizacji operacji, w prasie lokalnej i stronie internetowej wnioskodawcy
- 10 pkt. - upowszechnianie informacji dotyczącej realizacji operacji wraz z podaniem źródła finansowania zawierającą logo i informację o LGD i w prasie lokalnej
- 5 pkt. - upowszechnianie informacji dotyczącej realizacji operacji wraz z podaniem źródła finansowania zawierającą logo i informację o LGD na stronie internetowej wnioskodawcy
- 0 pkt. - Nie spełniono warunków określonych dla kryterium

8. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub /i przeciwdziałania zmianom klimatycznym:
- 10 pkt. - tak
- 0 pkt. – nie

9. Operacja zakłada wkład własny wnioskodawcy przekraczający intensywność pomocy:
- 5 pkt. - Tak
- 0 pkt. - Nie

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 110
Minimalna liczba punktów w ocenie: 55

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus:
http://www.lgdkrasnystaw.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585