Podejmowanie działalności gospodarczej 60 000zł

Rozwijanie działalności gospodarczej do 200 000zł


Nabory wniosków rozpoczynają się od 04.05.2021r. do 18.05.2021r.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Bobowa, Biecz, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie.

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 60 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Beskid Gorlicki; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

Ponadto Wnioskodawca musi należeć do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy zdefiniowanych w LSR, tj.

 • osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia:
  • w wieku 18-24 lat - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 6 miesięcy;
  • w wieku 25 lat i powyżej - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy;
 • osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia;
 • osoby o niskich kwalifikacjach pozostające bez zatrudnienia (zakończyły edukację na wykształceniu nie wyższym niż średnie ogólnokształcące lub zawodowe)
 • kobiety pozostające bez zatrudnienia;
 • osoby powyżej 50 roku życia pozostające bez zatrudnienia.


Rozwój działalności gospodarczej:

Od 50 000 zł do 200 000,00 zł.

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych,

Limit środków: 638 871,00 zł.


Kryteria wyboru projektu – podejmowanie działalności gospodarczej:

 1. Kwalifikacje i/lub doświadczenie wnioskodawcy – 4 pkt.
 2. Wsparcie grup defaworyzowanych – 3pkt.

 3. Wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 1 pkt.

 4. Innowacyjność operacji – 4 pkt.

 5. Przedmiot operacji – 7 pkt.

 6. Gotowość do realizacji operacji – 3 pkt.

 7. Wpływ operacji na rozwój turystyki – 3 pkt.

 8. Zrównoważony rozwój obszaru LSR – 3 pkt.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 10.

 

Kryteria wyboru projektu – rozwijanie działalności gospodarczej

 

 1. Wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 2 pkt.

 2. Innowacyjność operacji – 4 pkt.

 3. Przedmiot operacji – 7 pkt.

 4. Gotowość do realizacji operacji – 3 pkt.

 5. Wkład własny – 1 pkt.

 6. Wpływ operacji na rozwój turystyki – 3 pkt.

 7. Zrównoważony rozwój obszaru LSR – 3 pkt.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 10.

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Beskid Gorlicki.
http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585