Rozwijanie działalności gospodarczej min 50 000 zł, max 300 000 zł.


Nabory wniosków rozpoczynają się od 16.11.2020r. do 04.12.2020r.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gmin: miasto i gmina Ryki, miasto Dęblin, gmina Stężyca, gmina Ułęż, gmina Kłoczew, gmina Nowodwór.

 


Rozwój działalności gospodarczej:

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowanych,

Limit środków: 1 120 238zł.

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej.

 

Kryteria wyboru projektu:

1. Operacja zawiera wprowadzenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie istniejących  /charakter innowacyjny/:
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

2. Operacja uwzględnia  zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu:
- tak: 2 pkt
- nie: 0 pkt

3. Operacja przewiduje powstanie miejsc pracy:
- Utworzenie  3 miejsc pracy: 12 pkt
- Utworzenie 2  miejsc pracy: 10 pkt    
- Utworzenie 1 miejsca pracy: 7   pkt                                                            

4. Operacja zakłada zatrudnienie osoby:

Bezrobotnej zarejestrowanej w PUP Ryki,

a) Absolwenta szkoły: 4pkt
b) Młode matki, które chcą powrócić na rynek pracy: 4 pkt
c) Osoby 50+: 3pkt
d) Osoby między 18 a 26 rokiem życia: 2pkt
e) Operacja przewiduje zatrudnienie innych osób zarejestrowanych w PUP Ryki: 1 pkt
Operacja nie przewiduje zatrudnienie osób wymienionych w punktach a-e: 0 pkt

5. Czas realizacji operacji:
- Do 1 roku: 8  pkt
- Do 18 m-cy: 6 pkt
- Do 2 lat: 0  pkt   

6. Koszt utworzenia jednego miejsca pracy:
- Koszt 1 miejsca pracy jest wyższy niż 250 000 zł dotacji - 0 pkt
- Koszt 1 miejsca pracy mieści się w przedziale 200 001 – 250 000 zł – 3 pkt
- Koszt 1 miejsca pracy mieści się w przedziale 150 001 – 200 000 zł – 4 pkt
- Koszt 1 miejsca pracy mieści się w przedziale 100 001 – 150 000 zł – 5 pkt
- Koszt 1 miejsca pracy jest niższy lub równy 100 000 zł dotacji – 6 pkt

7. Wnioskodawca uwzględnił umieszczenie logo LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej na tablicy i innych materiałach informacyjnych:
- Tak –   1 pkt
- Nie – 0 pkt

8. Wnioskodawca korzystał z usług doradztwa świadczonego w Biurze LGD:
- Tak –   1 pkt
- Nie – 0 pkt

Maksymalna liczba punktów: 44 pkt
Minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać aby otrzymać dofinansowanie: 22 pkt

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej.
http://www.lokalnagrupadzialania.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585