Z przyjemnością informujemy, że zostały opublikowane wyniki w ramach naboru wniosków RPO Województwa Lubelskiego, działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Serdecznie gratulujemy Klientom naszej firmy, których wnioski otrzymały dofinansowanie.

Życzymy powodzenia w realizacji projektów!

Zespół Ascend Consulting