Z przyjemnością informujemy, że w ramach naboru wniosków RPO Województwa Lubelskiego, działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 100% wniosków złożone przez Klientów naszej firmy znalazło się na liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów!

Zespół Ascend Consulting