Rozwój działalności gospodarczej min. 50 000 zł, max. 111 181 zł.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od 14.10.2019r. do 30.10.2019r.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gmin: Borzęcin, Radłów, Brzesko, Dębno.

 

Budżet naboru wynosi 1 556 541,22 zł.

Forma wsparcia: refundacja do 50% kosztów kwalifikowanych.


Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Kwartet na Przedgórzu.


Kryteria wyboru projektu:

1. Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu:
- 0-0,49%: 0 pkt
- 0,50%-5,49%: 1 pkt
- 5,50%-10,49%: 2 pkt
- 10,50%-19,49%: 3pkt
- powyżej 19,49%: 4pkt

2. Innowacyjność.
- procesowa
- produktowa
- marketingowa.

- operacja nie spełnia żadnego z kryteriów: 0 pkt
- operacja zakłada spełnienie 1 z kryteriów: 1 pkt
- operacja zakłada spełnienie 2 z kryteriów: 3 pkt
- operacja zakłada spełnienie 3 z kryteriów: 6 pkt

3. Tworzenie miejsc pracy.
- 2 miejsca: 3 pkt
- 3 miejsca i więcej: 6 pkt

4. Wpływ na rozwój obszaru.
Weryfikowane na podstawie przedłożonych dokumentów podatkowych.
- nie odprowadzają: 0 pkt
- odprowadzają: 4 pkt

Kryteria premiujące:

1. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.
- nie: 0 pkt
- tak: 3 pkt

2. Rozwijanie działalności gospodarczej w zawodach deficytowych.
- nie: 0 pkt
- tak: 3 pkt

Minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, wynosi 30% maksymalnej do osiągnięcia liczby punktów.

 

Jakie wydatki można finansować?

• Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
• Zakup robót budowlanych i usług.
• Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
• Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
• Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
• Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
• Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
• Zakup rzeczy innych niż wymienione
• Podatek od towarów 

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Kwartet na Przedgórzu.
http://www.kwartetnaprzedgorzu.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585