Rozwój działalności gospodarczej do 200272,00 złotych.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 17.07 do 31.07.2019 roku.

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie gmin: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów, Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki.

 

 

 

 

Rozwijanie działalności gospodarczej:

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Intensywność pomocy do 70% wartość kosztów kwalifikowanych.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

 1. Przedmiot rozwijanej działalności - kryterium preferuje operacje w zakresie produkcji,
  rozwoju turystyki, rekreacji lub/i przetwórstwa produktów lokalnych;
 2. Funkcjonowanie firmy na rynku - kryterium preferuje wnioskodawców doświadczonych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się
  okresów zawieszenia działalności;
 3. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - kryterium preferuje operacje tworzące więcej niż
  jedno miejsce pracy w przeliczeniu na etaty – średniorocznie;
 4. Innowacyjność operacji - kryterium preferuje operacje o charakterze innowacyjnym.Innowacja definiowana jest jako:
  • wprowadzenie usługi lub produktu (w tym turystycznego) i/lub
  • zrealizowanie inwestycji i/lub
  • wprowadzenie procesu lub/i organizacji i/lub
  • nowatorskie wykorzystanie lokalnych zasobów i surowców i/lub
  • wykorzystanie technologii w procesie produkcji i/lub
  • wprowadzenie metody marketingowej lub organizacyjnej i/lub
  • rozwój nowych rynków zbytu
  - dotychczas nie stosowanych na obszarze LSR
 5. Wpływ operacji na ochronę środowiska naturalnego lub klimat - kryterium preferuje
  operacje, w których zastosowano rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu, np. w zakresie odnawialnych źródeł energii;
 6. Wkład własny wnioskodawcy - kryterium preferuje operacje przewidujące wyższy od
  wymaganego wkład własny wnioskodawcy;
 7. Gotowość wnioskodawcy do realizacji operacji - kryterium premiuje wnioskodawców, którzy
  złożyli wszystkie wymagane i prawidłowo wypełnione dokumenty określone przez LGD
  w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 8. Doradztwo Biura LGD - kryterium preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa
  Biura LGD w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 18 punktów.

 

Jakie wydatki można finansować?

 • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 • Zakup robót budowlanych i usług.
 • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
 • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
 • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
 • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
 • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
 • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
 • Zakup rzeczy innych niż wymienione
 • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

http://lgd.lgdlubartow.org.pl/ 

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585