Podejmowanie działalności gospodarczej 50 000 zł.

Termin naboru wniosków od 27.05.2019 do 10.06.2019.

 

Rozwój działalności gospodarczej min. 50 000 zł, max. 200 000 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 27.05.2019r. do 10.06.2019r.

Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Niwiska, Ostrów, Cmolas, Mielec, Tuszów Narodowy.

 

 

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 950 000 zł.

Wsparcie w formie premii.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Lasovia; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Rozwój działalności gospodarczej:

Budżet naboru 645 797,82 zł.

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Lasovia.

 


Kryteria wyboru projektu – podejmowanie działalności gospodarczej:


1. Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD:
1) nie korzystał – 0 pkt
2) korzystał – 5 pkt

2. Powstawanie nowych miejsc pracy w ramach operacji:
1) 1 etat - 0 pkt
2) 2 etaty - 10 pkt
3) 3 etaty - 20 pkt

3. Podnoszenie kompetencji osób w ramach operacji:
1) nie przewiduje- 0 pkt
2) przewiduje- 10 pkt

4. Operacja sprzyja ochronie środowiska i przeciwdziała zmianom klimatu:
1) nie- 0 pkt
2) tak- 10 pkt

5. Projekt jest innowacyjny:
1) nie - 0 pkt
2) tak - 10 pkt

6. Operacja jest składana przez osobę z grupy defaworyzowanej określonej w LSR lub bezpośrednio oddziałuje na grupę defaworyzowaną określoną w LSR:
1) nie - 0 pkt
2) tak - 10 pkt

7. Operacja realizowana przez osoby zakładające działalność gospodarczą której podstawę stanowią lokalne produkty, w tym lokalne produkty rolne:
1) nie - 0 pkt
2) tak - 10 pkt

8. Wnioskodawca posiada zasoby własne odpowiednie do zakresu działalności którą zamierza uruchomić:
1) nie - 0 pkt
2) tak - 10 pkt

Maksymalna liczba punktów: 85
Minimalna liczba punktów kwalifikująca wniosek: 22,5

 


Kryteria wyboru projektu – rozwijanie działalności gospodarczej:

1. Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD:
1) nie korzystał – 0 pkt
2) korzystał – 5 pkt

2. Wysokość wkładu własnego:
1) do 5% - 0 pkt
2) od 5% do 10%- 5 pkt
3) powyżej 10% - 10 pkt

3. Powstawanie nowych miejsc pracy w ramach operacji:
1) 1 etat - 0 pkt
2) 2 etaty - 10 pkt
3) 3 etaty - 20 pkt

4. Podnoszenie kompetencji osób w ramach operacji:
1) nie przewiduje- 0 pkt
2) przewiduje- 10 pkt

5. Operacja sprzyja ochronie środowiska i przeciwdziała zmianom klimatu:
1) nie- 0 pkt
2) tak- 10 pkt

6. Projekt jest innowacyjny:
1) nie - 0 pkt
2) tak - 10 pkt

7. Operacja bezpośrednio oddziałuje na grupę defaworyzowaną określoną w LSR:
1) nie - 0 pkt
2) tak - 10 pkt


Maksymalna liczba punktów: 75
Minimalna liczba punktów kwalifikująca wniosek: 22,5

 

Jakie wydatki można finansować? 

  • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
  • Zakup robót budowlanych i usług.
  • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
  • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
  • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
  • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
  • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
  • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
  • Zakup rzeczy innych niż wymienione
  • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Lasovia.


http://www.lasovia.com.pl/


W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585