Podejmowanie działalności gospodarczej 50 000 zł.

Termin naboru wniosków od 31.05.2019 do 13.06.2019.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Zakrzówek, Wilkołaz, Szastarka, Annopol, Gościeradów, Dzierzkowice, Trzydnik Duży, Urzędów, Kraśnik, powiat Kraśnicki.

 

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 650 000 zł.

Forma wsparcia: premia.


Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Puszcza Kozienicka; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Kryteria wyboru projektu:

1. Priorytetowe grupy docelowe beneficjentów:
- 15 pkt – Wnioskodawca wykaże, że przynależy do jednej z grup defaworyzowanych
- 17 pkt – Wnioskodawca wykaże, że przynależy do dwóch grup defaworyzowanych
- 19 pkt – Wnioskodawca wykaże, że przynależy do trzech grup defaworyzowanych
- 0 pkt - Nie spełniono warunków określonych dla kryterium.

2. Tworzenie nowych miejsc pracy.
- zaplanowano co najmniej dwa miejsca pracy (pełnych etatów), w tym jedno wymagane - 7 pkt.
- Niespełnienie kryterium - 0 pkt.

3. Innowacyjność.
- innowacyjność na poziomie gminy - 2 pkt.
- innowacyjność na poziomie obszaru LGD - 5 pkt.
- Niespełnienie kryterium - 0 pkt.

4. Zastosowanie rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym :
- zostaną zastosowane inwestycyjne rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatu – 5pkt.
- Niespełnienie kryterium - 0 pkt.

5. Operacja , której podstawę stanowić będą lokalne produkty rolne:
- beneficjent we wniosku zamieścił opis wykorzystania lokalnych produktów rolnych w planowanej operacji - 3 pkt.
- Niespełnienie kryterium - 0 pkt.

6. Korzystanie ze szkoleń (spotkań informacyjnych) i/lub z doradztwa indywidualnego oferowanego i realizowanego przez LGD:
- Wnioskodawca korzystał ze szkoleń lub spotkań informacyjnych organizowanych przez LGD Ziemi Kraśnickiej lub korzystał z doradztwa indywidualnego udzielanego przez pracowników biura LGD Ziemi Kraśnickiej - 5 pkt.
- Wnioskodawca korzystał ze szkoleń lub uczestniczył w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej i korzystał z doradztwa indywidualnego udzielanego przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej - 10 pkt.
- Niespełnienie kryterium - 0 pkt.

7. Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania:
- W opisie projektu lub załącznikach zawarto informację o umieszczeniu w widocznym miejscu w siedzibie beneficjenta tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji operacji zawierającą logo i informację o LGD lub w opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent zamieści na własnej stronie internetowej informację o realizowanej operacji w tym zawierającą logo i informację o LGD lub
w opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent zaplanował rozpowszechnianie informacji dotyczących realizowanej operacji na materiałach powielanych zawierające logo i informację o LGD - 2pkt.
- gdy udzielono twierdzącej odpowiedzi na dwa z powyższych pytań - 5pkt
- gdy udzielono twierdzącej odpowiedzi na trzy z powyższych pytań - 10pkt
- Niespełnienie kryterium - 0 pkt.

8. Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników:
- 1. Do wniosku dołączono co najmniej 25% wymaganych załączników;
  2. Do wniosku dołączono mniej niż 50% wymaganych załączników; - 5 pkt.
- 1. Do wniosku dołączono co najmniej 50% wymaganych załączników;
  2. Do wniosku dołączono mniej niż 100% wymaganych załączników; - 17 pkt
- Do wniosku dołączono 100% wymaganych załączników - 20pkt.
- Niespełnienie kryterium - 0 pkt.

Minimalna liczba punktów, którą trzeba uzyskać, aby projekt mógł był rekomendowany do udzielenia wsparcia: 47,40 pkt

 

Jakie wydatki można finansować? 

  • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
  • Zakup robót budowlanych i usług.
  • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
  • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
  • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
  • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
  • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
  • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
  • Zakup rzeczy innych niż wymienione
  • Podatek od towarów

 Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej.

http://lgdkrasnik.pl/W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.
Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.
Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585