Podejmowanie działalności gospodarczej 65 tys. zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 20.02.2019 r. do 06.03.2019 r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Rytro, Muszyna.

 

 

 

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Perły Beskidu Sądeckiego; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 130 000 zł.

Forma wsparcia – premia

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000 zł.

Intensywność wsparcia 100%.

 

Kryteria wyboru projektu:

 • Trafność i rzetelność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu – 4 pkt.
 • Doradztwo w LGD – 1 pkt.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy – 4 pkt.
 • Innowacyjność – 4 pkt.
 • Wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 4 pkt.
 • Gotowość do realizacji operacji/projektu – 4 pkt.
 • Czas realizacji operacji – 4 pkt.
 • Kwalifikacje i/lub doświadczenie Wnioskodawcy – 4 pkt.
 • Powstanie nowych miejsc noclegowych w wyniku realizacji operacji – 2 pkt.

Lokalne kryteria premiujące:

 • Wykorzystanie lokalnych zasobów – 3 pkt.
 • Grupy defaworyzowane, szkolenia/kurs – 3 pkt.

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 17
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie: 31

 

Jakie wydatki można finansować? 

 • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 • Zakup robót budowlanych i usług.
 • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
 • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
 • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
 • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
 • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
 • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
 • Zakup rzeczy innych niż wymienione
 • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD Perły Beskidu Sądeckiego.

http://www.perlybeskidu.pl/ 

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585